Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Categories: AgileProjektový manažmentWork-life

Po úspešnom odštartovaní nového školského roka sme si pripomenuli ako funguje spolupráca GlobalLogic so strednými školami. Na otázky odpovedala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Dana Janečková.

Minulý školský rok ste spolupracovali s firmou GlobalLogic na ročníkovom projekte štvrtákov. Čo vás k takému kroku viedlo?

Jednoznačne posúvať sa vpred. Obrazne povedané, dotknúť sa aktuálnych trendov v oblasti digitálnych technológií, vyskúšať si prácu v tíme pod vedením skúseného mentora, ktorý tieto zručnosti využíva reálne vo svojej práci.
Pre nás sú jasné benefity spolupráce s jedným z lídrov na trhu DT: motivovať žiakov, zvýšiť ich uplatnenie na trhu práce, rovnako tak posúvať aj pedagógov smerom k moderným trendom v danej oblasti.
Vďačne sme túto možnosť využili a ak to bude možné, aj naďalej by sme pokračovali v duchu tejto spolupráce.
Plánujeme do budúcnosti spustenie odborov ako je staviteľstvo, elektrotechnika či technika a prevádzka dopravy.

 

Ako boli výsledky študentov hodnotené komisiou?

Ročníkový projekt študentov bol v tejto podobe pilotný. Žiaci pracovali na projekte v tíme, aj ho tímovo obhajovali. Predstavili ho vo všetkých jeho fázach realizácie, každý bol zodpovedný za svoju časť, ale aj tu bolo zreteľné, že časti fungujú v rámci celku. V procese realizácie projektu dochádzalo aj k jeho modifikácii, menili sa podmienky, s čím sa žiaci vo svojej praxi stretnú pri riešení úloh. Pozitíva mal aj samotný projekt Integrované smart triedy pre našu školu. Žiaci a návštevníci našej školy sa vo vstupnom vestibule oboznamujú s dátami, ako sú teplota a vlhkosť. V triedach na rôznych poschodiach, v prístavbe a v telocvični aj s aktuálnou teplotou vonkajšieho prostredia a s predpoveďou počasia pre Bardejov na najbližší deň.

 

Čo sa vám na tejto spolupráci páčilo?

Úplne iný prístup.  Mentorovanie prebiehalo formou analýzy a predstavenia konceptu riešenia problému. Vvybrala sa platforma na spoluprácu v tíme a jednotlivé kroky boli mentorom - p. Ing. T. Radačovským, riadené tak, aby žiakov nasmeroval na vlastné riešenia, no s jeho konečnou kontrolou. Členovia tímu vzájomne spolupracovali, či konfrontovali dôsledky riešení na ďalší postup. Veľký prínos tejto spolupráce bol aj pre nás učiteľov.

 

V čom bola práca študentov zapojených do tejto spolupráce iná oproti ostatným?

Pri tejto spolupráci šlo o systematickú a pravidelnú prácu na projekte, konzultácie s mentorom a spoluprácu v tíme. To boli najväčšie rozdiely v porovnaní s vedením individuálnych ročníkových projektov.

 

Priniesla spolupráca s firmou aj nejaké zmeny do výučby?

Na tento školský rok plánujeme so žiakmi odboru Informačné a sieťové technológie viac ročníkových projektov, na ktorých budú pracovať v tímoch a využívať prostredie GitLabu.  Dôraz budeme venovať aj projektovej dokumentácii a dôslednému dodržiavaniu všetkych fáz - plánovanie, určenie priorít, časové termíny úloh, realizácia a testovanie.

 

Ak by ste mohli zadefinovať ideálnu spoluprácu? Čo by mala obsahovat?

Rovnako ochotných, profesijne zdatných a trpezlivých mentorov, ktorí vedia odovzdať svoje skúsenosti žiakom a motivovať ich tak aj k ďalšej práci na sebe.

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!