Právne oznámenie

Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi

Poskytli ste nám svoje osobné údaje, preto nižšie uvádzame informáciu o tom, ako s nimi zaobchádzame (v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

V prípade, že mate otázky alebo pripomienky, napíšte nám na  privacy@globallogic.com.