Spoločnosť GlobalLogic nikdy nežiada od uchádzačov o zamestnanie informácie týkajúce sa ich osobných financií, neprijíma zamestnancov okamžite po jedinom pracovnom pohovore a nepodmieňuje prijatie nových zamestnancov zakúpením akéhokoľvek softvéru a/alebo pracovného vybavenia. V prípade, že vás oslovil niekto, kto tvrdí, že zastupuje spoločnosť GlobalLogic, a kto pritom požaduje čokoľvek z vyššie uvedeného, prosím oznámte to ochrancovi práv spotrebiteľov Federálnej obchodnej komisie USA (Federal Trade Commission’s Consumer Sentinel ) alebo Centru FBI pre internetovú kriminalitu (Internet Crime Complaint Center). Ďalšie informácie o podvodných ponukách práce z domu a iných typoch podvodných ponúk nájdete na stránke fbi.gov.