Súkromný kapitál

Súkromným investičným spoločnostiam pomáhame prostredníctvom správne nastavenej kombinácie digitálneho dizajnu, inžinieringu a technologických zručností rýchlo vytvárať hodnoty naprieč ich portfóliom.

share

Čo ponúkame

Viac než desaťročné skúsenosti, ktoré v oblasti spolupráce so súkromnými investičnými a portfóliovými spoločnosťami máme, svedčia o našich úspechoch v budovaní hodnôt, znižovaní prevádzkových nákladov a pôsobení vo všetkých fázach rastu portfóliových spoločností. Ako partner vám pomôžeme identifikovať kritické výzvy pre vaše portfóliové spoločnosti a ponúkneme programy a laboratóriá, ktoré vám otvoria dvere k novým možnostiam a rýchlym úspešným výsledkom.

Due Diligence – hodnotenie a poradenstvo

Plánovanie portfóliových operácií v oblasti súkromných investícií

Prehľad situácie v odvetví

Prehľad a hodnotenie situácie na trhu portfóliových spoločností a technológií

Stratégia a plán tvorby hodnôt

Architektúra platforiem

Mapy angažovanosti a skúseností zákazníkov

Inovatívny produktový dizajn

Tímy a operatíva „na mieru“

Nasadenie Digital Playbook (koncepty a vzory)

Navrhovanie platforiem

Optimalizácia produktových tímov

Optimalizácia DevOps na rýchle vydania produktov

Skupinový panel a angažovanosť naprieč portfóliom

Jednotné riadenie celého súkromného investičného portfólia

Štandardné KPI

Skupinová rámcová zmluva (GL & investičná spoločnosť)

Zdieľanie príkladov dobrej praxe

Súkromné laboratóriá

Globálna pôsobnosť

Čo robíme

Firmy potrebujú dizajnovo orientované myslenie a inžiniering, aby sa na trh dostali čo najrýchlejšie a s čo najvyšším možným ziskom. Strategické partnerstvo so spoločnosťou GlobalLogic prináša vašim portfóliovým spoločnostiam prístup ku globálnemu tímu softvérových dizajnérov, aj k našim profesionálom v Silicon Valley. V našom tíme nájdete expertov s rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami, ktorí dokážu podporiť vaše personálne kapacity, zvýšiť efektívnosť vašej spoločnosti i rýchlejšie inovovať a digitalizovať vaše podnikanie.

Rýchlo znížte náklady

Prevádzková transformácia

Agilita

Produktová organizačná štruktúra

Reťazec DevOps/CICD

Automatizujte, industrializujte, zrýchľujte

Produktová transformácia

SaaS model

Referenčná architektúra: API/mikroslužby

Natívne cloudové služby

Data/UI

Rýchle vydania

Pretransformujte svoj podnik

Transformácia podniku

Partnerský ekosystém

Monetizácia dát

Užívateľská skúsenosť

PaaS model

Zvýšenie efektivity

Rýchlejší rast

Increase Efficiency
Accelerate Growth
Trainings

Zameriavame sa na zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) i hrubé zisky a výnosy, no nezabúdame inovovať

Trainings

Optimalizujeme s cieľom zabezpečiť bezproblémové prijímanie riešení, vytváranie hodnôt a ich vyraďovanie