Projekty GlobalLogic v oblasti vývoja softvéru Wi-Fi routrov

Kľúčové fakty

Viac ako 10 rokov skúseností v odbore

Spolupracujeme s poprednými výrobcami sieťových zariadení a najväčšími poskytovateľmi internetu

Viac ako 20 projektov a produktov

Desiatky miliónov predplatiteľov širokopásmového pripojenia používajú náš softvér každý deň

Oblasti

Softvér pre Wi-Fi routre

Wi-Fi router je všeobecný pojem používaný na označenie multifunkčných sieťových zariadení, ktoré môžu kombinovať DSL alebo káblový modem, sieťový prepínač, spotrebiteľský router a bezdrôtový prístupový bod. V minulosti takéto funkcie poskytovali samostatné zariadenia, v súčasnosti sú však všetky spojené do jedného zariadenia. Tím GlobalLogic je zapojený do všetkých fáz vývoja softvéru pre Wi-Fi routre. Softvér, ktorý vyvíjame, je založený ako na open source systémoch (OpenWrt a RDK-B), tak aj na proprietárnom vývoji.

Softvér pre prístupové body Wi-Fi a systémy Mesh

Spoločnosť GlobalLogic vyvíja softvérové riešenie, ktoré vám umožní vyhodnotiť prostredie Wi-Fi, predpovedať úroveň spokojnosti používateľov a prijať opatrenia na jeho zlepšenie. Systémy Wi-Fi Mesh umožňujú dosiahnuť úplné pokrytie celého domu alebo veľkého bytu a poskytujú plynulý roaming. GlobalLogic vyvíja a integruje tieto systémy. EasyMesh je nový otvorený štandard určený na zjednotenie zariadení od rôznych výrobcov. Náš tím sa podieľa na prvej implementácii tohto open source štandardu.

Riešenia pre informačnú bezpečnosť domácich routrov

Akékoľvek zariadenie domácej siete je dnes atraktívnym cieľom neoprávneného prístupu a úniku dôverných informácií: od osobných počítačov, tabletov, smartfónov a zariadení IoT až po router poskytujúci pripojenie na internet. Tím GlobalLogic vyvíja riešenia pre poskytovateľov komunikačných služieb a integruje bezpečnostné služby bez potreby výmeny existujúcich zákazníckych routrov. Integrovaním modulov sledovania a analýzy sieťového prenosu do domácich routrov získava koncový zákazník možnosti centrálnej kontroly bezpečnosti pripojených zariadení. Používateľ má k dispozícii funkcie monitorovania každého zariadenia a sieťovej analýzy prostredníctvom aplikácie, ktorá podporuje interakciu s cloudovým domácim bezpečnostným systémom.

Manuálne a automatizované testovanie Wi-Fi routrov

Kvalita softvéru hrá dôležitú úlohu pre zariadenia s miliónmi kópií. Inžinieri spoločnosti GlobalLogic vykonávajú rôzne typy testovania a používajú profesionálne nástroje na zabezpečenie kvality softvéru, vrátane telekomunikačných zariadení poskytujúcich pripojenie xDSL, DOCSIS, xPON a FTTH, miestností DMZ, izolovaných miestností pre nástroje na testovanie Wi-Fi, ako sú IXIA Veriwave, CDRouter, atď. Znalosť Linuxu a sieťových technológií v tomto zohráva kľúčovú úlohu, takže väčšina našich technikov QA má skúsenosti so správou siete. Platforma je založená na programoch PyTest a Allure Report pre automatizované testovanie

Pozrite si video nižšie, ak sa chcete dozvedieť viac o našom vývoji:

  • URL copied!