Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

Avid

Spoločnosť Avid je lídrom na svetovom trhu s riešeniami pre tvorbu a distribúciu digitálnych médií. Mnohé z oceňovaných riešení firmy Avid, vrátane produktov ako ProTools, Media Composer či Avid Everywhere, už roky určujú smer vývoja vo svojich segmentoch trhu. Vďaka modelu skutočne úzkej spolupráce a integrácie, ktorý sa medzi spoločnosťami Avid a GlobalLogic vyvinul odkedy nadviazali svoje partnerstvo, sa dnes GlobalLogic podieľa na vývoji, údržbe a podpore väčšiny produktov spoločnosti Avid, ktorej poskytuje nielen svoje skúsenosti a poznatky svojich odborníkov z celého sveta, ale aj služby v oblasti Agile softvérových riešení a Agile vývoja produktov.

 avid03

Zapojenie

Tím odborníkov spoločnosti GlobalLogic v ukrajinskom Kyjeve pracuje v prostredí, ktoré je presnou kópiou priestorov firmy Avid v USA, vrátane špičkových hardvérových a softvérových labov, zodpovedajúcej riadiacej štruktúry a špecializovaného podporného tímu. Tímy GlobalLogic sú plynulo integrované do vlastných zamestnaneckých štruktúr spoločnosti Avid a podieľajú sa na všetkých fázach životného cyklu produktov Avidu, od vývoja a testovania až po nasadenie a užívateľskú podporu. „Bez našich odborníkov z GlobalLogic by sme nemohli inovovať tak rýchlo, ako to dokážeme teraz,“ hovorí Chris Gahagan, SVP of Products and Services spoločnosti Avid. „Ich prínos si ceníme rovnako ako prínos ktoréhokoľvek nášho zamestnanca.“

 avid04-1024x681-1

Proces

Výsledkom spolupráce so spoločnosťou Avid sú disruptívne riešenia, produkty a služby, ktoré ľudia konzumujú dennodenne: filmy, videá, hudobné nahrávky, televízne šou, živé koncerty či spravodajské vysielanie. Strategická vízia Avidu, do sformovania ktorej priamo prispel aj GlobalLogic, sa týka celého mediálneho hodnotového reťazca, od spôsobu tvorby a riadenia médií až po metódy speňaženia, distribúcie a sledovania multimediálneho obsahu. Výsledkom sú riešenia, ktoré audiovizuálnym tvorcom umožňujú spojiť sa s publikom intenzívnejšími, účinnejšími, kolaboratívnejšími a výnosnejšími spôsobmi.

Výsledky

  • Hospodárnosť: Zníženie mzdových nákladov spoločnosti Avid až do 50 %, čo predstavuje úsporu do 20 miliónov USD ročne, ktoré môže spoločnosť investovať do nových produktov a služieb.
  • Time-to-market: Zrýchlená implementácia roadmaps, aby mohol Avid naďalej narúšať odvetvie novými koncepciami, technológiami, produktmi a službami.
  • Rýchla expanzia: Inžinieringové centrum Avidu na Ukrajine sa za necelé štyri roky rozrástlo šesťnásobne. GlobalLogic si v spolupráci s firmou Avid udržiava špičkový a súdržný tím.
  • Flexibilita: Rýchle prispôsobenie meniacim sa prioritám pomocou flexibilného a spoľahlivého náborového tímu na Ukrajine, ktorý je zárukou toho, že investície Avidu do svojich zamestnancov zabezpečia špičkový tím odborníkov.
  • Transformácia: Vplyv spoločnosti GlobalLogic, ktorá je priekopníkom v zavádzaní Agile postupov v oblasti softvérových riešení, pomohol zmeniť Avid na výkonnú distribuovanú Agile organizáciu.

  • URL copied!