Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

DAX

Hollywoodska spoločnosť DAX (predtým Sample Digital) poskytuje popredným kreatívnym mediálnym spoločnostiam ako 20th Century Fox, CBS, Warner Bros. a Showtime sofistikovanú cloudovú platformu pre potreby riadenia ich pracovných tokov (workflow) a media asset management (DAX D3). S rozvojom používania tabletov si spoločnosť uvedomila potrebu zamerať sa aj na tento segment trhu, a preto oslovila GlobalLogic s požiadavkou, aby pre ňu pripravila aplikáciu pre zariadenia iPad (DAX Mobile), ktorá by sprístupnila spomínanú platformu aj užívateľom mobilných zariadení a umožnila tak spoluprácu distribuovaných produkčných tímov takpovediac „za pochodu".

 dax_hero

Spolupráca

GlobalLogic zmobilizoval svoj tím v Argentíne a poveril ho vývojom aplikácie pre zariadenia iPad od začiatku až do konca. Tím s bohatými skúsenosťami v oblasti mobilných i cloudových technológií a na poli digitálnych médií dobre poznal postupy budovania aplikácií pre veľké podniky, ktoré si zvyčajne vyžadujú vyššiu úroveň inžinieringu než aplikácie vyvinuté pre bežných spotrebiteľov. Práve vďaka tejto kombinácii odborných vedomostí a skúseností bol tím GlobalLogic pripravený pustiť sa do vývoja aplikácie ihneď. Pomocou Agile postupov tak mohol klientovi takmer okamžite ponúknuť funkčnú aplikáciu, ktorá sa jednotlivými iteráciami v rámci vývoja produktu zdokonaľovala. Takýto postup dal zároveň firme DAX čas oboznámiť sa s riešením a vylepšovať ho už počas vývojovej fázy, a zároveň umožnil tímu GlobalLogic dodržať náročný časový harmonogram dodania produktu. „Tím GlobalLogic úzko spolupracoval s našim interným developerským tímom, aby zvládli naozaj náročný proces vývoja aplikácie, ktorá dokonca prekonala nielen naše nároky, ale aj očakávania veľkých štúdií,“ uviedol Patrick Macdonald-King, CEO spoločnosti DAX.

Proces

Tím odborníkov z GlobalLogic nevnímal zadanie tak, že má len jednoducho pripraviť aplikáciu pre DAX. Premýšľali o tom, ako by produkt mohol priniesť svojim koncovým užívateľom čo najväčší úžitok. Študovali spôsoby práce televíznych a filmových tvorcov v oblasti nových médií, aby mohli navrhnúť komplexné riešenie, ktoré uľahčí workflow a media asset management procesy. Vďaka tomuto ich snaženiu dokázali posunúť inováciu, ktorú navrhol klient, na vyššiu úroveň tým, že navrhli efektívnejší prístup k navrhovaným vlastnostiam a celkovo zlepšili fungovanie aplikácie. Expertíza tímu GlobalLogic v oblasti využiteľnosti produktov a dizajnu zohrávala kľúčovú úlohu aj pri vytváraní elegantných a individuálne prispôsobených komponentov aplikácie.

Výsledky

  • Úspešné a včasné uvedenie aplikácie na trh
  • Za prvých 6 mesiacov od uvedenia aplikácie na trh ju prevzalo viac než 120 produkčných tímov
  • Návratnosť investície len za 12 mesiacov od uvedenia aplikácie na trh

  • URL copied!