Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

Spoločnosť Nokia v roku 2009 zaznamenala, že v dôsledku rastúceho záujmu o smartfóny sa konkurencia snaží získať časť jej trhového podielu. Nokia, ktorá si uvedomovala zmenu v očakávaniach svojich zákazníkov, požiadala Method, divíziu skupiny GlobalLogic špecializujúcu sa na oblasť UX dizajnu, aby pre ňu vytvorila stratégiu a „cestovnú mapu“ premeny celej zákazníckej skúsenosti, počnúc obalmi produktov až po prostredie maloobchodných predajní firmy. Dlhoročná spolupráca firiem Nokia a Method vyústila do rámca, ktorý pomohol zracionalizovať celkovú ponuku produktov, zariadení a služieb spoločnosti, a tiež prestavať zákaznícku skúsenosť v predajniach firmy na celom svete.

Spolupráca

Firma Method spolupracovala s Nokiou na komplexnom prieskume existujúceho trhového prostredia a out-of-box skúseností s produktmi firmy, ktorý zahŕňal aj vyhodnocovanie konkurenčných výrobkov a rozhovory s reálnymi užívateľmi týchto produktov na celom svete. V úzkej spolupráci s Nokiou tak Method vypracovala celkový rámec tzv. zákazníckej cesty (customer journey) ako akési usmernenie pre rôzne časti interných dizajnérskych tímov firmy Nokia. Tím Method následne vytvoril značku zosobňujúcu spomínaný rámec („NEX“) a pripravil sériu informačných materiálov o značke vrátane UX metodiky, mapy zákazníckej cesty, koncepcie pre vytváranie out-of-box skúsenosti a set-up skúsenosti pre nové produkty, či nápady na vytváranie interaktívneho prostredia v predajniach.

Proces

Nokia ponúka široké portfólio produktov zameraných na rôznorodé svetové trhy a súvislosti, z čoho vyplýva, že akékoľvek riešenie v oblasti užívateľskej skúsenosti v predajni musí byť použiteľné na celej škále technológií a infraštruktúr. Spoločnosť Method preto nadviazala spoluprácu s GlobalLogic s cieľom vytvoriť súbor digitálnych kontaktných miest, ktoré by mohli byť nasadené na najrôznejších zariadeniach s odlišnou veľkosťou obrazoviek, od lacných tabletov Windows u malých predajcov až po veľkoformátové dotykové obrazovky vo vlajkových predajniach firmy. Method a GlobalLogic tiež v predajniach firmy Nokia na celom svete zaviedli nový model služieb a systémov, ktorý zahŕňal mnoho oblastí, od zaškolenia globálneho tímu až po distribúciu, inštaláciu a aktualizáciu aplikácií priamo v zariadení.

Navrhované riešenie zahŕňalo aj aplikáciu Nokia Concierge pre veľkoformátové dotykové obrazovky, ktorá umožňuje personálu predajní pomocou interaktívneho filtrovania, porovnávania a ukážok pomôcť zákazníkom vybrať si to správne zariadenie. Method a GlobalLogic vyvinuli aj špecifický analytický nástroj, ktorý mapuje využitie dát v digitálnych aplikáciách a na základe toho poskytuje informácie o využití produktov a záujmoch užívateľov. To zamestnancom Nokie umožňuje informovať dizajnérov o tom, čo sa predáva, a dovoľuje im to nastaviť obsah, ktorý najviac rezonuje u návštevníkov lokálnych predajní.

Výsledky

Spomínané inovatívne digitálne kontaktné miesta boli v októbri 2011 predstavené verejnosti na konferencii Nokia World a v súčasnosti sa využívajú v predajniach firmy na celom svete. Nový dizajn užívateľskej skúsenosti v predajniach bol odhalený spolu s uvedením smartfónu Nokia Lumia. V záujme podpory nastavenia užívateľskej skúsenosti a dizajnu hardvérového vybavenia oceňovaného telefónu vytvorila spoločnosť Method súpravu aplikácií, ktoré poukazovali na výhody nového smartfónu spojené s moderným životným štýlom. Nakoľko dopyt po mobilných telefónoch v súčasnosti takmer prevyšuje ponuku, od uvedenia modelu Nokia Lumia na trh pomáhajú dobré obchodné výsledky z predaja smartfónov divízii mobilných telefónov spoločnosti Nokia zabezpečiť ziskovosť a získať späť trhový podiel, o ktorý prišla. „Nové a svieže nápady odborníkov z Method pomáhajú zmeniť očakávania verejnosti vo vzťahu k maloobchodným predajniam,“ povedal Felipe Del Corral, Head of Digital Retail Worldwide spoločnosti Nokia. „Podarilo sa im úspešne vytvoriť rozhrania, ktoré sa spotrebiteľom páčia, a vďaka ktorým je Nokia na čele v oblasti inovácií v maloobchode.“ „Máme veľmi pozitívne ohlasy od spotrebiteľov,“ povedal Stephen Elop, CEO spoločnosti Nokia. „Je to vidieť, keď vojdete do niektorého z našich obchodov a cítite, že zákazníci si naše zariadenia kupujú”.

  • URL copied!