Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

Aj v rukách toho najlepšieho chirurga môže mať obyčajné pokĺznutie skalpela fatálne následky. Žiada sa preto doplniť tento nástroj, ktorý sa oddávna príliš nezmenil, technológiami, ktoré nám dovolia podrobne preskúmať zákutia ľudského tela ešte skôr, než sa chopíme skalpela. Qualcomm® Snapdragon™ Digital Pen je revolučným nástrojom vyvinutým najmä pre chirurgov (ale aj iných odborníkov), ktorý umožňuje 3D mapovanie objektov a získavanie kritických údajov ešte predtým, než spravia rozhodujúci rez či pristúpia k nejakému nezvratnému úkonu. Qualcomm Snapdragon Digital Pen funguje ako stylus (pero na tablet), ktorý používateľovi v medicínskych aplikáciách (ale aj mimo nich) dovoľuje kontrolovať pohyb vnútri aj mimo objektov, otáčať ich v 3D zobrazení, robiť snímky dôležitých bodov objektov či zaznamenávať poznámky a komentáre. Zariadenie využíva technologické riešenie na báze ultrazvuku, ktoré funguje na rôznych externých povrchoch aj mimo obrazovky. Úlohou GlobalLogic bolo využiť túto úžasnú technológiu umožňujúcu skúmanie objektov v 3D zobrazení, a na jej základe vytvoriť užitočný produkt pre ľahko identifikovateľnú skupinu cieľových užívateľov.

Produkt

Qualcomm Snapdragon Digital Pen predstavuje ďalšiu generáciu stylusov, ktoré sú obľúbeným doplnkom tabletov. Zariadenie, ktoré veľkosťou i štýlom používania pripomína bežné pero, umožňuje užívateľom narábať s objektmi v trojrozmernom prostredí, ale napríklad aj zaznamenávať rôzne dáta jednoduchým podržaním pera nad obsahom a kliknutím na vybrané oblasti.

Smerovú orientáciu polohy pera je možné sledovať v okruhu cca. 40 cm (resp. 1,5 stopy) od obrazovky alebo tabletu. Takéto sledovanie na základe vzdialenosti umožňuje presné meranie koordinátov objektu nachádzajúceho sa v blízkosti zariadenia. Pero má aj hardvérové tlačidlo, ktorým si používateľ môže nastaviť tlak pera na tablet, obrazovku, či papier.

Technologické riešenie

Tablet na komunikáciu s digitálnym perom využíva technológiu na báze ultrazvuku. Dva ultrazvukové vysielače vysielajú informácie o pozícii a osi rotácie pera. Mikrofóny integrované v tablete tieto informácie prijímajú a využívajú ich na trianguláciu pera. Táto funkcionalita bola použitá už v čipsete Snapdragon 805. GlobalLogic vyvinuli aplikáciu pre zariadenia so systémom Android, ktorá ukazuje, ako sa dá Qualcomm Snapdragon Digital Pen využiť na navigáciu v obsahu a jeho komentovanie.

Proces

Odborníci z GlobalLogic, ktorí spolupracovali s tímom Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) od úplného začiatku projektu, skúmali možnosti a nové funkcie, ktoré by bolo možné integrovať do produktu. Celý proces pritom prebiehal v zrýchlenom režime, aby bolo možné produkt predstaviť na podujatí Mobile World Congress, ktoré sa konalo len o mesiac neskôr.

Takýto zrýchlený proces sa podarilo zrealizovať najmä vďaka bezproblémovej spolupráci medzi odborníkmi z QTI a GlobalLogic na Ukrajine, v San Jose a v San Diegu. Tímy spolupracovali s presvedčením, že skúmanie vedie k inováciám a úžasným novým produktom.

  • URL copied!