Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

Aj keď športovci majú v súčasnosti prístup k väčšiemu množstvu zariadení mapujúcich ich výkonnosť, než kedykoľvek predtým, plavci sú ešte stále v nevýhode. Dostupné aplikácie buď nie sú vode odolné, spomaľujú pohyb plavca, alebo nezobrazujú biometrické dáta vhodným spôsobom. V snahe zaplniť túto medzeru na trhu sa profesionálna plavkyňa s technologickým vzdelaním Hind Hobeika spojila s firmou GlobalLogic a spoločne navrhli Instabeat. Toto zariadenie, ktoré sa dá pripevniť na plavecké okuliare, dokáže v reálnom čase zaznamenávať pulzovú frekvenciu plavca či plavkyne.

Požiadavky

Myšlienka takéhoto zariadenia našla v plaveckej komunite takú odozvu, že Hind sa za dva mesiace podarilo v crowdfundingovej kampani vyzbierať o 60 % financií viac než bol jej pôvodný zámer. Po niekoľkých neúspešných pokusoch vyvinúť funkčný prototyp Hind oslovila GlobalLogic, ktorý poskytuje aj služby v oblasti vývoja plaveckých aplikácií, aby jej pomohol dotiahnuť tento nápad. Podľa požiadaviek mal byť priehľadový monitor Instabeat ľahký, mal sa dať pohodlne ovládať a mal spôsobovať minimálne trenie. Riešenie si tiež vyžadovalo back-end knižnicu na spracovanie informácií, data management server a mobilnú a desktop aplikáciu, ktorá užívateľom Instabeatu umožní detailnejšie vyhodnotiť svoje údaje. Tím GlobalLogic musel navyše pracovať rýchlo, aby ponúkol prispievateľom Hindinej kampane netrpezlivo očakávaný produkt čo najskôr.    

Technologické riešenie

Srdcom zariadenia Instabeat je senzor snímajúci spánkovú tepnu vložený do vode odolného puzdra aerodynamického tvaru. Po aktivovaní pomocou dvojitého poklepania začne senzor pripevnený na okuliare plavca/plavkyne snímať jeho/jej pulzovú frekvenciu. V závislosti od toho, ako plavec/plavkyňa zvyšuje alebo znižuje intenzitu tréningu, zariadenie v reálnom čase ukazuje stupeň aktivity, pričom podľa blikajúcej farby je možné rozlíšiť výkonnostnú úroveň: modrá farba označuje fázu „spaľovania tuku“, zelená fázu „fitnes“ a červená farba označuje „maximálny výkon“.30-gramové zariadenie zaznamenáva tiež počet preplávaných dĺžok a celkovú preplávanú vzdialenosť, pričom sprievodná aplikácia umožňuje užívateľom získať aj ďalšie informácie ako je množstvo spálených kalórií, trendy a ciele aktivity a pod. Takáto analytika plavcom pomôže nielen sledovať ich progres, ale aj lepšie naplánovať ďalšie tréningové aktivity.

Technologické riešenie

Instabeat sa skladá z magnetometra, akcelerátora a ďalších komponentov zaznamenávajúcich špecifické údaje ako napr. zrýchlenie alebo sklon pozdĺžnej osi tela plavca. Samotné zriadenie ukladá len surové dáta, no back-end server tieto dáta spracúva a interpretuje ich ako informácie o rýchlosti, plaveckom štýle, preplávanej vzdialenosti, množstve spálených kalórií a najnižšej/najvyššej/priemernej pulzovej frekvencii počas tréningu.

Proces

Vďaka skúsenostiam inžinierov pracujúcich v pobočke spoločnosti GlobalLogic v ukrajinskom Ľvove sme vyvinuli niekoľko kľúčových častí zariadenia Instabeat, ako napr. knižnicu, ktorá interpretuje surové dáta získané senzormi zariadenia, podporné zariadenia pre Bluetooth a komunikáciu zariadenia so smartfónom užívateľa, iOS mobilného klienta zariadenia či online ovládací panel zariadenia. Počas vývoja produktu nahrával tím zložený z odborníkov oboch partnerov jednotlivé plavecké tréningy a následne ich porovnával s údajmi, ktoré zaznamenalo zariadenie Instabeat. Vďaka tomuto praktickému testovaniu sa mohol developerský tím uistiť, že Instabeat interpretuje údaje na všetkých úrovniach správne.

Výsledky

Instabeat je prevratným novým riešením tak pre rekreačných ako aj pre profesionálnych plavcov. Hindina inovácia priniesla v roku 2014 svojej autorke uznanie aj v podobe jej zaradenia do zoznamu 100 najinšpiratívnejších inovátoriek, ktorý pod názvom „100 Women“ zostavuje BBC. Vďaka zapojeniu GlobalLogic do vývoja produktu sa tak Hind podarilo naplno realizovať potenciál zariadenia Instabeat.

  • URL copied!