Architektúra mikroslužieb: Úvahy o bránach rozhrania API

Categories: NezaradenéAutomotiveCommunicationsConsumer and RetailFinancial ServicesHealthcareManufacturing and IndustrialMediaTechnology

V súčasnom extrémne konkurenčnom prostredí, kde sú nároky zákazníkov vyššie než kedykoľvek predtým, klienti neváhajú zmeniť dodávateľa, ktorý nedokáže na ich požiadavky reagovať dostatočne rýchlo. IT odvetvie sa preto musí neustále vyrovnávať s bremenom spočívajúcim v nutnosti ponúkať svojim zákazníkom holistickú a jednotnú skúsenosť všetkými dostupnými spôsobmi. A práve architektúra mikroslužieb dokáže na túto výzvu odpovedať. Jej cieľom je totiž poskytovať rýchle a bezpečné riešenia aplikovateľné aj vo veľkom rozsahu a zároveň poskytovať flexibilitu v oblasti výberu technológie na implementáciu zvoleného riešenia. Vďaka tomuto prístupu sa IT firmy menia z dodávateľov s tradične podpornou úlohou na obchodných partnerov.

  • URL copied!