Discovery fáza a jej výhody

Categories: Projektový manažmentTechnický článok

Aké výhody získame, ak je Discovery fáza súčasťou projektu?

V predchádzajúcom blogu sme načrtli, čo je Discovery fáza a ako to môže dopadnúť, ak ju v procese vývoja projektu vynecháme. Povedzme si teraz, prečo ju môžeme nazvať nielen prvou, ale zároveň aj najdôležitejšou fázou vývoja. Aké benefity nám prináša?

Discovery je fázou intenzívneho výskumu na začiatku každého projektu s cieľom definovať jeho rozsah. Existuje však aj iný uhol pohľadu. Je to spôsob, ako odstrániť alebo minimalizovať neistotu. Bez Discovery fázy by jej eliminácia znamenala to, že by sme museli formulovať množstvo predpokladov. Počas vývoja je ich však veľmi nákladné opraviť a hľadať lepšie riešenia. Čiže sa buď zmierime s horším produktom, alebo navýšime náš rozpočet. Inak povedané, je dôležité nemať neistotu pred začatím fázy vývoja.

Pozrime sa na výhody Discovery fázy:

  • Prináša lepšie riešenia. Keď tím pochopí pozadie projektu, môže navrhnúť alternatívne riešenia, ktoré sú často lepšie alebo lacnejšie ako tie, ktoré navrhuje klient. Zároveň sa možným zapojením kreativity dosiahne vyššia motivácia tímu pracovať na projekte.
  • Znižuje riziká a zvyšuje návratnosť investícií. Lepšie pochopenie a definovanie rozsahu a cieľov projektu pomôže tímu presnejšie odhadovať potrebný čas a prostriedky. Nielen to, odhaľuje aj potenciálne riziká, ktoré by mohli projekt neskôr ohroziť. Vypracuje sa plán pre mitigáciu týchto rizík, čo zabráni nákladným a nepredvídaným zmenám na projekte počas jeho vývoja.
  • Identifikuje elementy úspešného produktu. Je nevyhnutné nielen načrtnúť ciele projektu, ale aj definovať, koľko z nich bude postačovať na dosiahnutie úspešného výsledku. Možno sa ukáže, že stačia len dve tretiny z vytýčených cieľov na pokrytie počiatočných požiadaviek. Tým sa optimalizujú a znížia náklady na projekt.
  • Zaistí rovnaké pochopenie aspektov projektu. Vízii projektu musí každý rozumieť tak, aby sa dosiahol želaný výsledok. Na druhej strane aj klient by mal jasne chápať, čo všetko je potrebné na jeho realizáciu. Mal by poznať dopady zmien, ktoré by alternatívne riešenia mohli priniesť. Otvorenou diskusiou sa odstránia nedorozumenia. Rozhodovanie sa deje na základe údajov a nie predpokladov. Takouto transparentnosťou sa zabezpečí dôvera medzi zákazníkom a tímom.
  • Prináša vytvorenie plánu. Ak máme definovanú víziu a súbor požiadaviek, dokážeme vytvoriť plán, ktorý sa dodrží ľahšie s menším počtom nečakaných zmien. Technická špecifikácia a dizajnové prototypy zabezpečia potvrdenie uskutočniteľnosti projektu. Získame časovú os projektu s predbežnými cieľmi, výsledkami a termínmi priebežných dodávok.
  • Zapája najlepších odborníkov. Keďže ide o fázu, ktorá je krátka, môžeme zapojiť interných špecialistov, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť nájdenia najlepšieho riešenia. Niektorí z nich budú tvoriť kostru budúceho projektu.

Výhody Discovery fázy sú preukázateľné na reálnych projektoch. Mnohé tímy, ktoré ju nezahrnú do svojho vývoja, predĺžia svoj projekt oproti plánu viacnásobne, keďže zanedbali potrebnú technickú analýzu.

Niektoré z nich projekt ani nedokončia, buď im dojdú peniaze, alebo zvolili také riešenie, ktoré je nerealizovateľné. Kým len 7% projektov je dodaných neskoro, až 45% prekročí odhadovaný rozpočet. 17% projektov dokonca spôsobí krach spoločnosti. 9 z 10 startupov zlyhá, pretože ich riešenie nie je vhodné pre trh. A to neberieme do úvahy tvrdú konkurenciu, kde sa toto riešenie musí presadiť. Príklady projektov, ktorých súčasťou bola Discovery fáza, nám ukazujú, že končia omnoho úspešnejšie ako tie bez nej. Úspešnosť Discovery fázy ovplyvňuje vo veľkej miere aj tím a ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Chcete vedieť, kto tento tím tvorí? Prečítajte si ďalšiu časť blogu.

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!