EmbeddMeet Žilina

Zuzana Tereščáková – September 12, 2018

Categories: Podujatia

Vzdelávanie, rozširovanie znalostí, získavanie a zdieľanie najnovších trendov v IT patrí medzi prirodzenú súčasť práce v GlobalLogic. Najnovšie informácie a naše know-how si nenechávame len pre seba, ale radi sa o to podelíme aj s inými odborníkmi, ktorí danej problematike rozumejú a vedia nám poskytnúť spätnú väzbu, iný pohľad na problém alebo inšpiráciu. Podpora komunity patrí k našim prioritám a veríme, že keď spojíme nadšencov rovnakej témy ale z rôznych firiem, škôl a odvetví, vzniknú z toho len zaujímavé a inšpiratívne nápady.  V Žiline sme sa preto rozhodli podporiť rozvoj Embedáckej komunity, mnohým známa pod EmbeddMeet Žilina.

 

 

Začnime históriou. Bolo to vo februári 2018, keď sme si po inšpiratívnych návštevách ostatných IT komunít zobrali TOP myšlienky, predstavu a pripravili náš recept, ako vytvoriť a podporovať práve tú embeďácku komunitu. Následne prišlo GO a odpálenie prvého meetupu v apríli, kde sa latka postavila vysoko. Celkovo všetky zrealizované meetupy v apríli, máji a júny boli dobré.

Vyplatilo sa naše úsilie. „Naše“ rovná sa nie len spíkri, ktorí tomu dodali to hlavné, ale aj tí, ktorí sa zúčastnili interných reviews a naozaj svojimi námetmi a inšpiráciami to posunuli na vyšší level. Témy boli rôznorodé. Všetky sa opierali o embedované systémy. Pripravili sme technické riešenia, najrôznejšie odporúčania v IOT z pohľadu bezpečnosti, debatovali sme o e-paper display, riešili sme, čo je úlohou Flex-d platformy.

Prečo sme sa rozhodli pre formu meetupov? Meetupy totižto patria k novodobým formátom, pri ktorých sa stretávajú ľudia s najširšej verejnosti so spoločným záujmom. Je to typ eventu, kde sa stretnú nadšenci nejakej témy, v našom prípade nadšenci „embeďáci“, a pri spoločnom pivku a dobrom jedle, coworkingujú o prednáške a nosnej téme, kvôli ktorej sa stretli.

 

 

Je pre nás nesmierne dôležité zapájať sa do týchto aktivít, či už pasívne – svojou účasťou ako poslucháči, alebo aktívne – v podobe prezentujúcich, našich šikovných kolegov, ktorí majú čo predviesť. Všetkým, ktorí našli odvahu odprezentovať svoje znalosti a skúsenosti patrí veľká vďaka a veríme, že tento spôsob sebaprezentácie im pomáha pri ich profesionálnom raste. Budeme radi, ak odvahu nájdu aj iní 🙂 a spoločne budeme podporovať komunitu vo svojich mestách.

Čo všetko sme už absolvovali?

17.4.2018, EmbeddMeet, Informácie vs. ekológia, čo tak e-paper display?, Miroslav Pivovarský

22.5.2018, EmbeddMeet, Odporúčania v IOT z pohľadu bezpečnosti, Peter Moravčík, Patrik Obertík, František Štrpko.

19.6.2018, EmbeddMeet, FleX-d (Open source architecture independent platform), Adrián Peniak

 

Na čo sa môžeme tešiť?

18.9.2018, utorok o 17:30 v Banke Žilina, Neurónové siete v Embedded svete (Arm Cortex M deep learning).

 

Pozývame vás do priestorov Banky v Žiline a veríme že si k nám nájdete cestu a obohatíte prednášku vašimi názormi a skúsenosťami. Tešíme sa na vás.

Zostaňme na spoločnej vlne na našom facebookovom profile, EmbeddMeet Žilina.

 

 

  • URL copied!