FRIskill – V mladej generácii vidíme veľký potenciál!

Zuzana Tereščáková – October 13, 2017

Categories: PodujatiaWork-life

V rámci našej spolupráce s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pracujeme spolu so študentmi na skvelom projekte na základe potrieb z praxe. Cieľom tohto projektu je vytvoriť informačný systém – FRIskill Knowledge Bse Management System - ako zdroj informácií o praktických skúsenostiach (CV) a aktuálnych kompetenciách zamestnancov, systém umožní takisto plánovanie a sledovanie rozvoja kompetencií. Výsledok spoločného projektu sa plánuje reálne používať najskôr na Žilinskej univerzite, ale už teraz je navrhnutý tak aby ho bolo možné časom použiť aj na ďalších univerzitách.

Predmet je vyučovaný v rozsahu 3 hodiny týždenne - striedavo na Fakulte informatiky, ale aj v priestoroch našej firmy kvôli lepšej predstave študentov o práci v reálnom prostredí. Študenti tak získavajú nielen praktické skúsenosti z procesu vývoja systému, ale zažijú aj to, ako to funguje v profesionálnej firme.

Uplynulý, zimný semester predmet navštevovalo 13 študentov, pre piatich z nich práca na projekte už končí, keďže ich čaká odovzdávanie diplomových prác a v neposlednom rade úspešné zvládnutie štátnic.

Za GlobalLogic tím momentálne koučujú dvaja naši kolegovia.

Spolupráca na tomto projekte funguje už od roku 2015, celkovo sa ho zúčastnilo už 21 študentov, z toho 8 študenti už absolvovali všetky 3 semestre a všetci doterajší absolventi získali na slávnostnom stretnutí certifikát za účasť. Celá spolupráca s univerzitou je zastrešená pod vzdelávacím programom VIP:it. Práca so študentami je niečo, v čom vidíme budúcnosť a dáva nám zmysel, preto veríme, že v nej budeme ešte dlho pokračovať.

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!