FRIskill – V mladej generácii vidíme veľký potenciál!

Zuzana Tereščáková – October 13, 2017

share

Archived

V rámci našej spolupráce s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pracujeme spolu so študentmi na skvelom projekte na základe potrieb z praxe. Cieľom tohto projektu je vytvoriť informačný systém – FRIskill Knowledge Bse Management System – ako zdroj informácií o praktických skúsenostiach (CV) a aktuálnych kompetenciách zamestnancov, systém umožní takisto plánovanie a sledovanie rozvoja kompetencií. Výsledok spoločného projektu sa plánuje reálne používať najskôr na Žilinskej univerzite, ale už teraz je navrhnutý tak aby ho bolo možné časom použiť aj na ďalších univerzitách.

Predmet je vyučovaný v rozsahu 3 hodiny týždenne – striedavo na Fakulte informatiky, ale aj v priestoroch našej firmy kvôli lepšej predstave študentov o práci v reálnom prostredí. Študenti tak získavajú nielen praktické skúsenosti z procesu vývoja systému, ale zažijú aj to, ako to funguje v profesionálnej firme.

Uplynulý, zimný semester predmet navštevovalo 13 študentov, pre piatich z nich práca na projekte už končí, keďže ich čaká odovzdávanie diplomových prác a v neposlednom rade úspešné zvládnutie štátnic.

Za GlobalLogic tím momentálne koučujú dvaja naši kolegovia.

Spolupráca na tomto projekte funguje už od roku 2015, celkovo sa ho zúčastnilo už 21 študentov, z toho 8 študenti už absolvovali všetky 3 semestre a všetci doterajší absolventi získali na slávnostnom stretnutí certifikát za účasť. Celá spolupráca s univerzitou je zastrešená pod vzdelávacím programom VIP:it. Práca so študentami je niečo, v čom vidíme budúcnosť a dáva nám zmysel, preto veríme, že v nej budeme ešte dlho pokračovať.

Kategória článku

Ďalšie kategórie článkov

Populárni autori

Peter Moravčík

Peter Moravčík

Senior Software Engineer

Gabriel Grušovský

Gabriel Grušovský

Senior Manager, Engineering, GlobalLogic Slovakia

Tibor Radačovský

Tibor Radačovský

Director, Engineering, GlobalLogic Slovakia

Rastislav Krivý

Rastislav Krivý

Director, Site Manager of Žilina & Banská Bystrica

Zuzana Tereščáková

Zuzana Tereščáková

Senior Marketing Specialist

Archív

Prezrite si predchádzajúce články

Pozrieť archív