Globallogic je už 2 roky strategickým partnerom britského týždenníka The Economist – jedného z popredných zdrojov analýzy medzinárodného obchodu a svetových záležitostí a zároveň jednou z najrozšírenejších a najčitateľnejších publikácií zameraných na súčasné dianie vôbec. Túto úspéšnú spoluprácu sme oslávili spoločným posedením, kde spoluprácu s GlobalLogic zhodnotil Mark Brincat – Chief Technology Officier at Economist a Remi Becher – Head of Delivery at Economist.