Meetupy v GlobalLogic

Categories: PodujatiaTechnology

Zdieľanie vedomostí nás posúva vpred a je súčasťou našej práce. Prinášame aktraktívne témy pre rôzne IT komunity. V Žiline sa s EmbeddMeet komunitu. Viac info nájdete na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/EmbeddMeet/.

  • URL copied!