Najlepší spôsob ako sa učiť, je učiť

Zuzana Tereščáková – April 9, 2019

Categories: Work-life

Aby sme nespadli do stereotypu a aby sme vystúpili občas z našej komfortnej zóny, je už v dnešnej dobe takmer nevyhnutné sa neustále vzdelávať. Jeden z najlepších spôsobov vzdelávania je učenie. Nemáme na mysli samoštúdium ale učenie toho, čo už ovládame, alebo si myslíme, že to vieme. Skvelým príkladom ako na to, sú naši kolegovia Attila, Peťo a Lukáš. Ako sa posunúť vpred, ako robiť niečo pre seba ale aj pre druhých a pre budúcu generáciu? Čítajte ďalej, keď chcete zistiť, ako sa kolegovia stali súčasťou projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie a stali sa z nich lektori.

„Učenie som chcel vyskúšať už dlhšie a keď sa ku mne dostala táto príležitosť, hneď som reagoval. Mám z toho zatiaľ veľmi pozitívny pocit. Páči sa mi, keď žiaci komunikujú a veľa sa pýtajú. Pre mňa osobne je skvelý pocit, keď niečomu naozaj porozumiem a mám ten pocit: „Aha! Tak to naozaj funguje!“. Je to ako keď sa žiarovka rozsvieti a zrazu je všetko jasné. Snažím sa toto odovzdať ďalej,“ hovorí Attila.

„Mňa vždy bavilo vysvetľovať ľuďom, niečo čomu nerozumejú a chcú sa to naučiť. Rovnako ma baví aj proces prípravy na školenie. Mám rád aj časť, kedy rozmýšľam nad tým čo vysvetliť a ako vysvetliť a čo sa môžu žiaci pýtať. V GlobalLogic som viedol zopár interných školení na projekte, tak to prirodzene prešlo to tohto štádia, v ktorom som aktuálne, čiže učím 15 ročných žiakov z Gymnázia Dneperská“ pridáva Peťo.

 

Obr. 1. Attila vyučuje žiakov strednej školy SOŠ Ostrovského.

 

Kolegovia vedú informatické krúžky, ktoré sú súčasťou projektu IT Akadémie 21.storočia. Učia nie len žiakov, ale aj na ich milé prekvapenie aj učiteľov. Peťo si pre študentov pripravil predmet, kde učí programovanie počítačových hier, Lukáš učí webové aplikácie a Attila sa zameriava na úvod do programovania. Tvorí so svojimi žiakmi konzolovú hru, ktorá je skvelá na demonštráciu základov – premenné, podmienky, cykly, tvorba vlastných funkcií, vstup a výstup z aplikácie a iné. Neskôr plánujú prejsť na tvorbu 2D hry. Momentálne kódia v JavaScripte a neskôr by chceli pripojiť HTML/CSS a ukázať si web development.

U Lukáša, ktorý učí SPŠE Prešov, hodina prebieha formou prezentácie a live codingu. Neskôr by chcel live coding postupne vymieňať za konzultovanie riešení od študentov. Hodiny prebiehajú v klasickej školskej posluchárňi.

 

Ako hodnotia ich rozhodnutie zapojiť sa do projektu Akadémie 21.storočia?

„Odporúčam každému, kto má vzťah k učeniu, aby to vyskúšal. Žiaci veľmi oceňujú, že ku nim chodí niekto z reálnej praxe z IT firmy. Je to zároveň príležitosť pre nás na zlepšenie prezentačných a komunikačných zručností. Samozrejme je veľmi dôležitá príprava na krúžok a je potrebné vyhradiť si na to čas, ale s tým som rátal, čiže ma to neprekvapilo,“ zhodnotil krátko Attila. Peťo doplnil: „Je to jednoznačne zaujímavá skúsenosť a učiť mladšiu generáciu je niečo iné ako školiť kolegov.“

Kolegom držíme palce, nech sa im darí v ich ceste a nech si z tohto projektu odnesú čo najviac skúseností.

  • URL copied!