Nástup nového modelu zdravotnej starostlivosti

Yumiko Tanaka – October 1, 2017

Categories: NezaradenéAutomotiveCommunicationsConsumer and RetailFinancial ServicesHealthcareManufacturing and IndustrialMediaTechnology

Tento blog pôvodne zverejnila divízia spoločnosti GlobalLogic špecializujúca sa na oblasť UX dizajnuMethod.

Technológie v zdravotníctve napredujú neuveriteľnou rýchlosťou. Testy a procedúry, ktoré sa ešte donedávna vykonávali len v laboratóriách, sú dnes čoraz dostupnejšie aj širokej verejnosti a sú nielen rýchlejšie a lacnejšie, ale zároveň generujú obrovské množstvo dát, ktoré sa dajú využiť na zlepšenie diagnostiky, liečebných postupov aj ich výsledkov.

V rámci projektu realizovaného v spolupráci s EVRY Strategic Design Lab sme skúmali nové trendy v zdravotníctve, pričom sme sa zamerali najmä na spojenie zdravia, technológií a ľudí. Na základe toto prieskumu sme identifikovali tri oblasti, v ktorých technológie razia cestu novému modelu zdravotnej starostlivosti.

Genetické informácie

Prvou zo spomínaných oblastí sú genetické informácie získané na základe testovania. Ich širšiemu využívaniu v minulosti bránili vysoké náklady spojené s ich získavaním, no vývoj v oblasti počítačovej techniky spôsobil, že takéto testovanie je dnes pre pacientov bežne dostupné. Hlavnou výhodou zlepšenia dostupnosti genetických informácií je, že čím viac ľudí tieto informácie využíva (s ohľadom na ich množstvo i frekvenciu), tým sú údaje presnejšie.

Klinické záznamy

Zdravotnícke zariadenia zhromažďujú čoraz viac údajov o pacientoch. Spolu so strojovým učením sa tieto dáta využívajú na získanie presnejších a efektívnejších diagnóz a prognóz liečby. Rozhodovanie je rýchlejšie, vyšetrí sa viac pacientov a výsledky sú presnejšie, pretože vychádzajú z širších argumentov.

Monitorovanie správania

Rozšírenie mobilných zariadení a zariadení nositeľných na tele umožňuje ľuďom ľahké a konštantné zaznamenávanie informácií o svojich aktivitách, správaní či fyziologických údajoch. Tieto údaje predstavujú novú kontextovú vrstvu, ktorá obohacuje informácie získané prostredníctvom klinických testov a vyšetrení.

Údaje zozbierané z týchto troch zdrojov informácií o pacientoch následne upriamujú väčšiu pozornosť na významnú súčasť zdravotnej starostlivosti, na prevenciu. Pri takomto preventívnom prístupe k zdraviu môže schopnosť identifikovať zdravotné problémy ešte pred tým, ako sa objavia prvé príznaky ochorenia, a primerane na ne reagovať, viesť k značnému zníženiu utrpenia pacientov, či dokonca k záchrane nespočetného množstva životov.

Prevencia sa už v minulosti zameriavala na generické riziká, či už formou očkovania alebo skríningu na detekciu bežných ochorení, pričom sa vypracovávali plány prevencie zdôrazňujúce význam zdravého životného štýlu založeného na kombinácii fyzickej aktivity a zdravého stravovania. Nové technológie a služby založené na spracovaní dát však dnes umožňujú ešte presnejšie preventívne zdravotné merania, na základe ktorých je možné identifikovať konkrétny typ ochorenia a následne nastaviť vhodný plán jeho prevencie. Navyše, vďaka špecifickým dátam je možné preventívne plány personalizovať a prispôsobiť potrebám konkrétneho pacienta. Takýto prístup, ktorý sa spolieha na presnú a efektívnu extrapoláciu relevantných informácií z údajov o pacientoch, má vo svojej podstate potenciál nielen znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, ale aj zabezpečiť jej lepšie výsledky.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už takýto pacientsky-orientovaný prístup začali využívať v liečbe cukrovky a srdcovocievnych ochorení, no tieto programy sa zameriavajú na liečbu chronických ochorení. Niektoré zariadenia tiež ponúkajú prediktívne generické testy pacientom, u ktorých sa v rodine vyskytujú dedičné génové mutácie zvyšujúce u nich pravdepodobnosť výskytu niektorých typov rakoviny. Iniciátormi takejto dátovo-orientovanej starostlivosti a preventívnych postupov sú spravidla ošetrujúci lekári, pričom nové spôsoby liečby sa od tých existujúcich často výrazne neodlišujú.

Takýto nový model zdravotnej starostlivosti však prináša aj nové výzvy. Na to, aby si preventívna starostlivosť naozaj našla svoje miesto a dokázala splniť, čo sľubuje, je potrebné nájsť odpovede na tieto životne dôležité otázky:

  • Ako objaviť prvé príznaky ochorenia alebo zdravotného problému, aby sa preventívne opatrenia iniciovali v správnom čase?
  • Aké faktory je potrebné zohľadniť pri nastavovaní personalizovaného plánu prevencie?
  • Aký je najlepší spôsob kontinuálneho sledovania a vyhodnocovania výsledkov prevencie?

Tešíme sa na objavovanie tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti a na zistenia, ako môže dizajn prispieť k nachádzaniu odpovedí na spomínané otázky.

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!