Rozbiehame spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Categories: Work-life

Aktivity, pri ktorých sa venujeme vzdelávaniu študentov, pedagógov a IT profesionálov, sú prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Uvedomujeme si, že kvalitné prepojenie školského systému s praxou a reálnymi potrebami firiem je v našej zodpovednosti. Slovenské univerzity majú vynikajúcich študentov a potenciál, ktorý potrebujeme využiť v náš prospech. Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici nás oslovila s myšlienkou vytvorenia spolupráce. Čítajte ďalej a dozviete sa od nášho kolegu Mariána Vančíka, ako rozbiehame našu kooperáciu. 

Ako vznikala spolupráca s banskobystrickou univerzitou?

Banská Bystrica je malé mesto. S ľuďmi z katedry informatiky sa poznáme osobne. S jedným z nich som 5 rokov sedel v jednej kancelárii. Ďalší, kedysi vedúci mojej diplomovej práce, je dnes prodekanom. Ale v skratke – univerzita sa cielene snažila osloviť ľudí a firmy, s ktorými bude spolupráca zaujímavá a prínosná obojstranne. 

Na katedre pracujú rozhľadení a skúsení ľudia. Chcú študentom sprostredkovať kontakt s praxou a modernými technológiami. V minulosti sa snažili rozbehnúť iné formy spolupráce, žiaľ, neúspešne. Očakávania od spolupráce boli vysoké a motivácia prispieť k vzdelávaniu nedostatočná. Preto máme v tomto momente možnosť vybudovať si v Banskej Bystrici v rámci vzdelávacej komunity dobré meno.

Pandémia nám sťažila aj túto spoluprácu. Skoro všetky rozhovory prebiehali online. Za Globallogic Slovakia okrem mňa prevzal iniciatívu a organizáciu pri formovaní obsahu predmetu na vyučovaní, ktorého by sme mali participovať, môj kolega Robert Gallás. Organizačné a formálne veci na najvyššej úrovni s vedením katedry riešilo vedenie našej firmy. 

Čo ťa motivovalo pustiť sa do toho?

Motiváciou pre nás bol stav, v akom sa nachádza vzdelávanie mladých ľudí v IT v Banskobystrickom kraji. Máme tu niekoľko stredných škôl, na ktorých sa učitelia snažia naučiť a vyťažiť zo študentov čo najviac. Len v Banskej Bystrici končí ročne vyše 100 stredoškolákov, ktorí majú kontakt s IT – myslím tým priamo nejaké programovanie. Vieme, že minimálne časť týchto študentov si potom vyberie štúdium IT na vysokej škole. Problém vidím v tom, že väčšina študentov odchádza do Brna, alebo ešte ďalej. Po skončení tam už ostanú, domov sa nevrátia.

Aký predmet sa chystáte rozbehnúť pre študentov?

Názov predmetu je Moderné webové technológie. Robo Gallas predstaví študentom technológie ako microservices, NODE.js a Docker. Koncepcia tohto predmetu je zložená človekom z praxe, ktorý má kontakt s aktuálne používanými technológiami. Je to minimum toho, čo by mal programátor v Jave vedieť alebo aspoň poznať, keď chce prísť na pohovor k zamestnávateľovi. Študentom to dá výhodu pri vstupe do zamestnania. Akreditačny proces však ešte nie je ukončený, takže je to v štádiu riešenia. Verím, že to dotiahneme do úspešného konca. 

Máte plány do budúcnosti?

Musíme sa na to pozerať prakticky. V Banskej Bystrici máme najmenšiu pobočku na Slovensku a môžeme sa zapájať do vzdelávacích aktivít v takom rozsahu, v akom nám to pracovné vyťaženie a súkromný život dovolí. Budeme radi, keď sa časom zapoja aj ďalší kolegovia. Chceme, aby táto spolupráca bola hlavne udržateľná, teda aby pokračovala. Nevylučujeme ani spoluprácu s inými firmami pri vzdelávaní mladých ľudí v IT. Čím väčšia komunita okolo vzdelávania v IT v tomto regióne vznikne, tým väčší z toho bude prínos, aj pre nás ako zamestnávateľa. Všetci vieme, aká je situácia na trhu práce a aké sú vyhliadky do budúcnosti. Každopádne sa v Banskej Bystrici začína formovať komunita, ktorá sa chce venovať vzdelávaniu študentov v IT a GlobalLogic Slovakia chce mať v tomto prostredí dobré meno.

 

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!