The Business of Artificial Intelligence – Part I.

Daniel Kuchta – July 18, 2018

Categories: Technický článok

Part I – Wait, but why?

Za posledných 250 rokov boli hlavnými hnacími faktormi ekonomického rastu technologické inovácie. Najdôležitejšie z nich boli tie, ktoré ekonómovia volajú tzv. „univerzálne“ technológie – táto kategória zahŕňa napríklad parný motor, elektrinu a motor s vnútorným spaľovaním. Každá z nich spustila vlnu ďalších doplnkových inovácií a ekonomických príležitostí. Tak napríklad motor s vnútorným spaľovaním umožnil vznik osobných automobilov, nákladných aút, lietadiel, veľkoobchodov, nákupných centier, prekládkových skladov a nových dodávateľských reťazcov. Rôzne spoločnosti ako Uber, UPS a mnoho ďalších našli spôsob ako tieto technológie použiť na vytvorenie nových ziskových business modelov.

 

 

Najdôležitejšou univerzálnou technológiou našej éry je umelá inteligencia, obzvlášť strojové učenie – a teda, schopnost počítača zlepšovať svoju úspešnosť v nejakej ulohe a to aj bez toho, aby musel človek explicitne „vysvetlit“ stroju ako danú úlohu vykonávať. Len za posledných pár rokov sa stalo strojové učenie široko dostupné a rádovo efektivnejšie ako bolo v minulosti. Dnes môžeme vybudovať systémy schopné samé sa učiť ako vykonávať niektoré úlohy.

Prečo je to také významné? Z dvoch dôvodov. Po prvé, my ľudia vieme viac ako dokážeme povedať: nedokážeme vysvetliť ako robíme mnoho vecí – či už je to rozpoznávanie tváre alebo šoférovanie auta. Predtým ako sme mali k dispozícii strojové učenie sme nemali spôsob ako niektoré úlohy automatizovať. Dnes ho už máme.

 


zdroj: http://contaxlaw.com/big-questions-around-automation/

 

Druhý dôvod je, že systémy využívajúce strojové učenie sa často skvele učia. Môžu dosiahnuť nadľudské výkony v širokom spektre aktivít zahŕňajúc detekovanie finančných podvodov na základe veľkého množstva dát alebo diagnostikovanie choroby s presnosťou a rýchlosťou nedosiahnuteľnou pre človeka-lekára. Títo excelentní digitálni študenti sú už dnes nasadzovaní v celej ekonomike a ich vplyv na náš ďalší vývoj bude zásadný.

 


zdroj: https://www.envano.com/2017/08/object-recognition/

 

V oblasti podnikania má umelá inteligencia potenciál mať transformačný vplyv v rozsahu
predchádzajúcich univerzálnych technológií. Hoci sa už používa v tisícoch spoločností po celom svete, väčšina veľkých príležitostí ešte nebola objavená a využitá. Efekt strojového učenia sa v nadchádzajúcom desaťročí zvýši, pretože výroba, maloobchod, doprava, financie, zdravotníctvo, právo, reklama, poistenie, zábava, vzdelávanie a prakticky každý iný priemysel transformujú svoje hlavné procesy a obchodné modely tak, aby naplno využívali potenciál tejto novej technológie. Prekážkou je teraz konzervatívny manažment, nedostatok odborníkov a predstavivosť, ktorá je potrebná pre zosúladenie novovytvorených možností a súčasných potrieb firiem.

 

zdroj: https://www.biphoo.com/bipnews/technology/amidrange-
pixel-is-probably-just-the-tip-of-the-iceberg.html

 

Podobne ako iné nové technológie, aj umelá inteligencia vygenerovala mnoho nerealistických očakávaní. Vidíme, že podnikateľské plány sú dnes preplnené odkazmi na strojové učenie, neurónové siete a iné formy technológie, len s malou väzbou na jej skutočné schopnosti. Nazývať webstránku, alebo mobilnú aplikáciu „AI-powered“ ju síce neurobí efektívnejšou, ale môže to pomôct s fundraisingom. Ja sa pokúsim popísať, aký je skutočný potenciál strojového učenia, jeho praktické dopady a bariéry, ktoré bránia jeho adopcii.

 

  • URL copied!