The Business of Artificial Intelligence – Part I.

Daniel Kuchta – July 18, 2018

share

Archived

Part I – Wait, but why?

Za posledných 250 rokov boli hlavnými hnacími faktormi ekonomického rastu technologické inovácie. Najdôležitejšie z nich boli tie, ktoré ekonómovia volajú tzv. „univerzálne“ technológie – táto kategória zahŕňa napríklad parný motor, elektrinu a motor s vnútorným spaľovaním. Každá z nich spustila vlnu ďalších doplnkových inovácií a ekonomických príležitostí. Tak napríklad motor s vnútorným spaľovaním umožnil vznik osobných automobilov, nákladných aút, lietadiel, veľkoobchodov, nákupných centier, prekládkových skladov a nových dodávateľských reťazcov. Rôzne spoločnosti ako Uber, UPS a mnoho ďalších našli spôsob ako tieto technológie použiť na vytvorenie nových ziskových business modelov.

 

 

Najdôležitejšou univerzálnou technológiou našej éry je umelá inteligencia, obzvlášť strojové učenie – a teda, schopnost počítača zlepšovať svoju úspešnosť v nejakej ulohe a to aj bez toho, aby musel človek explicitne „vysvetlit“ stroju ako danú úlohu vykonávať. Len za posledných pár rokov sa stalo strojové učenie široko dostupné a rádovo efektivnejšie ako bolo v minulosti. Dnes môžeme vybudovať systémy schopné samé sa učiť ako vykonávať niektoré úlohy.

Prečo je to také významné? Z dvoch dôvodov. Po prvé, my ľudia vieme viac ako dokážeme povedať: nedokážeme vysvetliť ako robíme mnoho vecí – či už je to rozpoznávanie tváre alebo šoférovanie auta. Predtým ako sme mali k dispozícii strojové učenie sme nemali spôsob ako niektoré úlohy automatizovať. Dnes ho už máme.

 


zdroj: http://contaxlaw.com/big-questions-around-automation/

 

Druhý dôvod je, že systémy využívajúce strojové učenie sa často skvele učia. Môžu dosiahnuť nadľudské výkony v širokom spektre aktivít zahŕňajúc detekovanie finančných podvodov na základe veľkého množstva dát alebo diagnostikovanie choroby s presnosťou a rýchlosťou nedosiahnuteľnou pre človeka-lekára. Títo excelentní digitálni študenti sú už dnes nasadzovaní v celej ekonomike a ich vplyv na náš ďalší vývoj bude zásadný.

 


zdroj: https://www.envano.com/2017/08/object-recognition/

 

V oblasti podnikania má umelá inteligencia potenciál mať transformačný vplyv v rozsahu
predchádzajúcich univerzálnych technológií. Hoci sa už používa v tisícoch spoločností po celom svete, väčšina veľkých príležitostí ešte nebola objavená a využitá. Efekt strojového učenia sa v nadchádzajúcom desaťročí zvýši, pretože výroba, maloobchod, doprava, financie, zdravotníctvo, právo, reklama, poistenie, zábava, vzdelávanie a prakticky každý iný priemysel transformujú svoje hlavné procesy a obchodné modely tak, aby naplno využívali potenciál tejto novej technológie. Prekážkou je teraz konzervatívny manažment, nedostatok odborníkov a predstavivosť, ktorá je potrebná pre zosúladenie novovytvorených možností a súčasných potrieb firiem.

 


zdroj: https://www.biphoo.com/bipnews/technology/amidrange-
pixel-is-probably-just-the-tip-of-the-iceberg.html

 

Podobne ako iné nové technológie, aj umelá inteligencia vygenerovala mnoho nerealistických očakávaní. Vidíme, že podnikateľské plány sú dnes preplnené odkazmi na strojové učenie, neurónové siete a iné formy technológie, len s malou väzbou na jej skutočné schopnosti. Nazývať webstránku, alebo mobilnú aplikáciu „AI-powered“ ju síce neurobí efektívnejšou, ale môže to pomôct s fundraisingom. Ja sa pokúsim popísať, aký je skutočný potenciál strojového učenia, jeho praktické dopady a bariéry, ktoré bránia jeho adopcii.

 

Kategória článku

Ďalšie kategórie článkov

Populárni autori

Peter Moravčík

Peter Moravčík

Senior Software Engineer

Gabriel Grušovský

Gabriel Grušovský

Senior Manager, Engineering, GlobalLogic Slovakia

Tibor Radačovský

Tibor Radačovský

Director, Engineering, GlobalLogic Slovakia

Rastislav Krivý

Rastislav Krivý

Director, Site Manager of Žilina & Banská Bystrica

Zuzana Tereščáková

Zuzana Tereščáková

Senior Marketing Specialist

Archív

Prezrite si predchádzajúce články

Pozrieť archív