To dobré prichádza zvnútra

Categories: Work-life

Čoraz viac firiem cíti zodpovednosť za prostredie, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Snažia sa byť dobrým susedom, vracať miestnej komunite to, čo od nej dostávajú, snažia sa správať ekologicky, znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu, podporovať ľudí z chudobnejších pomerov… a takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho.

Ak sa však v rámci firemnej kultúry stretnú zábava a pomoc, a ak firma pustí „ku kormidlu“ svojich zanietených zamestnancov, jej program CSR je predurčený na úspech. Ako to teda spraviť tak, aby to fungovalo?

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

  • URL copied!