Webináre pre učiteľov stredných škôl

Categories: PodujatiaWork-life

V spolupráci s IT Akadémiou – vzdelávanie pre 21. storočie sme zorganizovali sériu troch webinárov pod názov Od nápadu k dátam. Posúvanie a zdieľanie vedomostí patrí  prirodzene k našej práci, o čom svedčí množstvo exkurzí, workshopov a prednášok, ktoré pravidelne realizujeme, či už u nás v GlobalLogic Slovakia, alebo online formou. Tieto webinare boli určené učiteľom stredných škôl a viedol ich náš kolega Daniel Demčák. 

V prvom webinári sme sa venovali senzorom a riadiacim jednotkám. Snažili sme sa to postaviť na praktických informáciách, pričom súčasťou bola aj ukážka celého nastavenia. Druhá časť webináru sa pokúsila upriamiť pozornosť na spôsoby, ako sa mení analógový signál na digitálny a na čo sa môžu so študentami zamerať. Neobišli sme ani dôležitosť prvotnej fázy každého projektu, ktorou je fáza bádania.   

V druhom sme sa pozreli na samotnú cestu dát. Učiteľom sme sa na jednoduchom praktickom príklade snažili ukázať fyzické zapojenie, ako aj to, že programovanie nemusí byť vôbec zložité. Webinár obsahoval aj časť, ktorá sa zameriavala na oblasť odosielania dát pomocou technológie NFC, či Bluetooth Low Energy. Zahrnuli sme aj motivačnú časť, ktorá poukazovala na nekonečné množstvo nápadov okolo nás. 

V treťom webinári sme sa snažili upriamiť pozornosť na správnu formu upravovania dát. Definovali sme možnosti, kedy je výhodnejšie posielať nespracované dáta a kedy sa naopak zamerať čo najskôr na ich spracovanie. Webinár obsahoval aj praktickú ukážku, ako si učitelia alebo ich žiaci dokážu jednoducho vytvoriť Firebase databázu. Nemohli sme zabudnúť ani na ukážku prístupu k tejto databáze, takže učitelia mali možnosť vidieť základné funkcie ako get, set alebo post. Posledný webinar taktiež disponoval úvahou a porovnaním prístupu k zadanému projektu z pohľadu študentov a z pohľadu IT sféry.   

Teší nás, že webináre mali veľmi dobrú spätnú väzbu a že nám zúčastnení dali vedieť, čo sa im páčilo a čo vieme ešte zlepšiť. Veríme, že sme inšpirovali a motivovali učiteľov v ich práci so študentmi. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  • URL copied!