Duże zbiory danych i analityka

Pomagamy podejmować decyzje w oparciu o dostępne dane

W GlobalLogic dysponujemy doświadczeniem w zakresie użycia narzędzi analitycznych niezależnych dostawców oprogramowania i dużych organizacji o zasięgu globalnym. Pomagamy klientom oraz ich odbiorcom efektywnie wykorzystać duże zbiory danych poprzez opracowanie dedykowanych i zoptymalizowanych do konkretnych potrzeb biznesowych narzędzi. Inżynieria oprogramowania w obszarze analityki danych dostarczana przez GlobalLogic stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które dotychczas były osiągalne tylko dla organizacji rządowych i największych korporacji. Możliwe jest analizowanie dynamiki rynków i lepsze zrozumienie zachowań konsumentów. Wspomagamy niezależnych producentów oprogramowania i duże przedsiębiorstwa w rozwoju produktów oraz usług poprzez wykorzystanie dużych zbiorów danych. Dostarczamy wiedzę pozwalającą podejmować efektywne decyzje i zwiększać lojalność użytkowników.

Efektywne wykorzystanie dużych zbiorów danych

GlobalLogic pomaga klientom uporządkować i efektywnie wykorzystać zbiory danych wykorzystując technologie Big Data.

Przetwarzanie i wzbogacanie danych

API i eksport danych

Kompleksowe zabezpieczenia i szyfrowanie

Zarządzanie cyklem życia danych (DLM)

Zapobieganie utracie danych (DLP)

Eksploracja danych, analiza i modelowanie procesów biznesowych

FAQs

Konsulting z zakresu analizy Big Data to Niezależny Dostawca Oprogramowania (ISV – Independent Software Vendor) i narzędzie analityczne dla przedsiębiorstw. Narzędzia do analizy Big Data są wykorzystywane do przewidywania wyników rynkowych, rozumienia wzorców konsumenckich oraz opracowywania produktów i usług w użyteczną wiedzę.

Konsultant ds. Big Data pomaga klientom przekształcić Big Data w użyteczną wiedzę poprzez dostosowane do potrzeb produkty i usługi. Wykorzystując swoje umiejętności w zakresie innowacji i rozwiązywania problemów, pozwala klientom podejmować mądrzejsze decyzje, tworząc jednocześnie bardziej angażujące doświadczenia użytkowników.

Poznaj naszych ekspertów

  • URL copied!