Benefity v GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je súčasťou skupiny Hitachi so sídlom v Tokiu v Japonsku, ktorá sa zameriava na oblasť sociálnych inovácií (Social Innovation Business) prepájajúcu informačné technológie, prevádzkové technológie a produkty. Na Slovensku máme viac ako 400 zamestnancov a pobočky v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici. Naším cieľom je vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom podporujeme priateľskú atmosféru, profesionálny rast na výnimočných projektoch pri tvorbe produktov, ktoré ľuďom uľahčujú a zachraňujú životy, ale aj kariérny a osobný rozvoj našich zamestnancov. K tomu, aby vedeli naplno rozvíjať svoj talent, máme široké portfólio benefitov, ktoré vedia pravidelne využiť. Využijete ich aj vy?

Odmeňujeme našich zamestnancov

Programy odmeňovania

Dokážeme oceniť kvalitne odvedenú prácu zamestnancov.

Cash benefit

Finančná odmena vyplácaná dvakrát ročne v celkovej sume 1 030 €.

Balíky zliav

Možnosť využiť zľavy u našich obchodných partnerov.

Zabezpečujeme kvalitné vzdelávanie

Interné a externé tréningy so zameraním na rozvoj technických zručností, soft skills ako aj leadershipu

Viaceré e-learningové platformy na podporu samoštúdia, prístup k širokému obsahu vzdelávacieho materiálu (video, podcasty, knihy)

Možnosť získať certifikácie, napríklad ISTQB, GCP, AWS, Azure, SAFe

Zdieľanie vedomostí prostredníctvom TechTalk-ov

Preplácaná účasť na rôznych konferenciách, ako napríklad Google Days.

Jazykové kurzy

Interné domény a technické komunity

Komunita interných trénerov

PoCs tímy

Podporujeme profesijný rast

Individuálne rozvojové plány

Ročné hodnotenie výkonu zamestnanca

Príležitosť na zmenu projektu

Pravidelné stretnutia s manažérom so spätnou väzbou

Príležitosť na relokáciu do inej krajiny v rámci GlobalLogic, napríklad USA, Chorvátsko, Švédsko a iné

Možnosť podieľať sa na „Proof of Concept“ projektoch a technologických „Practice“ skupinách s pravidelnou výmenou skúseností, zdieľaním technických pripomienok k riešeniam a spoločným hľadaním implementačného riešenia

Pomáhame našim špecialistom rozvíjať sa a byť skutočne šťastní

Pohodlné a moderné kancelárie a oddychové zóny

Otvorenosť a priateľská atmosféra

Medzinárodné projekty

Možnosť prácovať z domu alebo z kancelárie podľa vašich preferencií

Inovatívne a rozvojové projekty

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a flexibilný pracovný čas

Atraktívny balíček benefitov

Pravidelné stretnutia, teambuildingy či športové aktivity

1x ročne zvýšenie platu a 2x ročne hodnotenie výkonnosti

Pridajte sa k nám!

  • URL copied!