Benefity v GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je súčasťou skupiny Hitachi so sídlom v Tokiu v Japonsku, ktorá sa zameriava na oblasť sociálnych inovácií (Social Innovation Business) prepájajúcu informačné technológie, prevádzkové technológie a produkty. Na Slovensku máme viac ako 400 zamestnancov a pobočky v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici. Naším cieľom je vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom podporujeme priateľskú atmosféru, profesionálny rast na výnimočných projektoch pri tvorbe produktov, ktoré ľuďom uľahčujú a zachraňujú životy, ale aj kariérny a osobný rozvoj našich zamestnancov. K tomu, aby vedeli naplno rozvíjať svoj talent, máme široké portfólio benefitov, ktoré vedia pravidelne využiť. Využijete ich aj vy?

Odmeňujeme našich zamestnancov

Programy odmeňovania

Dokážeme oceniť kvalitne odvedenú prácu zamestnancov.

Cash benefit

Finančná odmena vyplácaná dvakrát ročne v celkovej sume 1 030 €.

Balíky zliav

Možnosť využiť zľavy u našich obchodných partnerov.

Zabezpečujeme kvalitné vzdelávanie

Interné a externé tréningy so zameraním na rozvoj technických zručností, soft skills ako aj leadershipu

Viaceré e-learningové platformy na podporu samoštúdia, prístup k širokému obsahu vzdelávacieho materiálu (video, podcasty, knihy)

Možnosť získať certifikácie, napríklad ISTQB, GCP, AWS, Azure, SAFe

Zdieľanie vedomostí prostredníctvom TechTalk-ov

Preplácaná účasť na rôznych konferenciách, ako napríklad Google Days.

Jazykové kurzy

Podporujeme profesijný rast

Individuálne rozvojové plány

Ročné hodnotenie výkonu zamestnanca

Príležitosť na zmenu projektu

Pravidelné stretnutia s manažérom so spätnou väzbou

Príležitosť na relokáciu do inej krajiny v rámci GlobalLogic, napríklad USA, Chorvátsko, Švédsko a iné

Možnosť podieľať sa na „Proof of Concept“ projektoch a technologických „Practice“ skupinách s pravidelnou výmenou skúseností, zdieľaním technických pripomienok k riešeniam a spoločným hľadaním implementačného riešenia

Pridajte sa k nám!

  • URL copied!