Internet vecí

Spoločnosť GlobalLogic je poskytovateľom služieb v oblasti vývoja produktov počas celého životného cyklu, ktorý spolupracuje s podnikmi s cieľom narušiť priemyselné odvetvia a očakávania.

Internet vecí

Vďaka prepojeniu fyzického a digitálneho sveta vytvára Internet vecí (IoT) priestor pre novú triedu biznis modelov a služieb, technických vymožeností a vzorcov interakcie medzi človekom a strojom. Spájame svoje sily s ďalšími firmami, aby sme prinášali produkty a služby, ktoré tieto príležitosti spájajú so spotrebiteľmi.

Formovanie budúcnosti prepojených produktov

Prieskum trhu

Poradenské služby

Dizajn a vývoj

Prispôsobenie existujúcich produktov a služieb

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!