Technológie

Budujte softvér novej generácie rýchlejšie a efektívnejšie

GlobalLogic pracuje so špičkovými produktmi z dielne svetových technologických lídrov v rôznych fázach ich životného cyklu. Etablovaným spoločnostiam pomáhame prechádzať na najnovšie technológie za plnej prevádzky pomocou agilných iterácií, ktoré im zabezpečujú maximálne skrátenie času od vývoja produktu po jeho nasadenie na trh (time to market), startupom pomáhame s dizajnovaním a vytváraním nových produktov a s ich uvedením a rozšírením na trhu tak rýchlo, ako to ich rastúce spoločnosti potrebujú.

Ako vám môžeme pomôcť

Sprevádzame klientov na ceste k modernejším softvérovým riešeniam a pomáhame im zvýšiť ich efektivitu, osvojiť si inovatívne biznis modely a zvýšiť inovatívnosť. Náš komplexný prístup k facilitácii biznis procesov a zákazníckemu zážitku je zárukou, že naši klienti majú pred konkurenciou vždy náskok.

Vytváranie digitálnych platforiem

Monetizácia dát

Inteligentné rozhrania

Architektúra

Produktový manažment

Flexibilné inžinieringové tímy

Dátová analytika

FAQs

Technologické služby sú profesionálne služby uľahčujúce firmám i koncovým užívateľom používanie technológií. Tieto služby podporujú rôzne procesy, ako je napr. vývoj, výroba a distribúcia elektronických zariadení, počítačových služieb a softvérových produktov.

Poskytovateľ riadených IT služieb zabezpečuje prostredníctvom tretej strany úlohy súvisiace s firemnými IT službami. Riadené služby pomáhajú spoločnostiam odbremeniť sa od všeobecných úloh v snahe znížiť náklady a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Medzi najvýznamnejšie riadené IT služby patrí podpora digitálnych platforiem, analýza údajov a ich monetizácia, správa produktov, architektúra a správa inteligentných rozhraní.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!