Výroba a priemysel

Zlepšujeme fungovanie a výrobné procesy

Dokonale poznáme ťažkosti, pohnútky a kľúčové faktory ovplyvňujúce podnikanie hlavných hráčov na poli výroby a priemyslu. Dokážeme preto svojim klientom pomôcť pri vytváraní úspešných stratégií digitálnej transformácie aj pri narúšaní ich trhov.

Ako vám môžeme pomôcť

Technológie stojace za priemyselnou revolúciou 4.0 zmenili svet výroby. Vďaka zvyšujúcej sa prepojenosti zariadení, rýchlejším sieťam a nebývalému nárastu dát poskytovaných jednotlivými zariadeniami dokážu priemyselné a výrobné spoločnosti ľahšie a rýchlejšie prispôsobovať svoje produkty a služby a presúvať sa z fyzického do digitálneho sveta. Pripravíme takýto prechod na softvérové a digitálne riešenia aj pre vás.

Lepší užívateľský zážitok

Digitálna transformácia

Technológia Digital Twin

FAQs

Priemysel 4.0 je nová technológia pre oblasť výroby zameraná na zaistenie kontinuity podnikania, skracovanie času obnovy a vývoj nových a agilných biznis modelov. Priemysel 4.0 využíva automatizáciu a digitálne technológie na to, aby mohli výrobné spoločnosti prispôsobovať svoje biznis modely, automatizovať výrobné procesy a vyvíjať IoT riešenia.

K príkladom priemyselných technológií patrí elektronika (napr. mobilné zariadenia, televízory, plošné spoje), stavebníctvo (napr. 3D tlač a drony), aplikácie na zber údajov, technológia blockchain, systémy na určovanie polohy v interiéri, chatboty a pod.

Technológie Priemyslu 4.0 menia výrobu tým, že zariadenia prepájajú s rýchlejšími sieťami a kombinujú údaje z jednotlivých prevádzkových zariadení. Spracovateľské a výrobné spoločnosti tak môžu pri prechode od fyzických produktov k digitálnemu softvéru a digitálnym obchodným riešeniam ľahšie prispôsobovať svoje produkty a služby.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!