Labs – dedikované tímy

Keď práve nemáte dostatok času alebo odborníkov, naše dedikované tímy expertov sú riešením, ktoré potrebujete na naplnenie svojich ambícií.

Nechajte ťažkú drinu na GlobalLogic

Dokážeme vytvoriť kompletný samostatný tím softvérových vývojárov dedikovaný potrebám klienta a jeho projektov. Klientom tak šetríme čas potrebný na vyhľadávanie tých správnych odborníkov a na vybudovanie produktívneho a efektívneho vývojového prostredia.

Dedikované tímy GlobalLogic Labs prinášajú vynikajúce digitálne produkty s bezchybným dizajnom a riešenia zaručujúce nezabudnuteľnú skúsenosť koncových užívateľov. Táto stabilná základňa vášho vývojového tímu vám tak za nižšie celkové náklady poskytne viditeľný výsledok.

Labs-min

TO NAJLEPŠIE Z OBOCH SVETOV

V dedikovaných tímoch GlobalLogic Labs sa spájajú schopnosti, skúsenosti, kontakty a inovatívny potenciál externej organizácie s transparentnosťou, flexibilitou a možnosťami riadenia interného developerského tímu, vďaka ktorým je cesta k tým najlepším PLM riešeniam omnoho jednoduchšia.

GL_Icon_Chevron

Špecializované tímy, infraštruktúra a technická podpora

GL_Icon_Chevron

Zosúladenie s politikami, procesmi a firemnou kultúrou zákazníka

GL_Icon_Chevron

Spravovanie a reportovanie

GL_Icon_Chevron

Absolútna transparentnosť a kontrola nad činnosťou tímu

GL_Icon_Chevron

Meranie na základe KPI a analýza rizík a prínosov

GL_Icon_Chevron

Lab Maturity Model výpočty

FAQs

Riadenie životného cyklu produktov (Product Lifecycle Management, PLM) je tvorba softvéru riadiaceho vývoj konkrétneho produktu počas celého jeho životného cyklu, od nápadu cez prototypovanie, testovanie až po iterácie zamerané na neustále zlepšovanie daného produktu. Odborníci spoločnosti GlobalLogic vytvorili produktívne a efektívne prostredie na vývoj softvéru pre digitálne produktové riešenia s dokonalým dizajnom a s možnosťou vytvoriť bezchybné užívateľské zážitky.

Stratégia riadenia životného cyklu produktov (PLM) predstavuje stabilný základ umožňujúci tímom vyvíjať riešenia v súlade s obchodnými cieľmi a zámermi firmy. Stratégia PLM poskytuje merateľné výsledky pri optimálnych nákladoch.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!