Labs – dedikované tímy

Keď práve nemáte dostatok času alebo odborníkov, naše dedikované tímy expertov sú riešením, ktoré potrebujete na naplnenie svojich ambícií.

Nechajte ťažkú drinu na GlobalLogic

Dokážeme vytvoriť kompletný samostatný tím softvérových vývojárov dedikovaný potrebám klienta a jeho projektov. Klientom tak šetríme čas potrebný na vyhľadávanie tých správnych odborníkov a na vybudovanie produktívneho a efektívneho vývojového prostredia.

Dedikované tímy GlobalLogic Labs prinášajú vynikajúce digitálne produkty s bezchybným dizajnom a riešenia zaručujúce nezabudnuteľnú skúsenosť koncových užívateľov. Táto stabilná základňa vášho vývojového tímu vám tak za nižšie celkové náklady poskytne viditeľný výsledok.

TO NAJLEPŠIE Z OBOCH SVETOV

V dedikovaných tímoch GlobalLogic Labs sa spájajú schopnosti, skúsenosti, kontakty a inovatívny potenciál externej organizácie s transparentnosťou, flexibilitou a možnosťami riadenia interného developerského tímu, vďaka ktorým je cesta k tým najlepším PLM riešeniam omnoho jednoduchšia.

Špecializované tímy, infraštruktúra a technická podpora

Zosúladenie s politikami, procesmi a firemnou kultúrou zákazníka

Spravovanie a reportovanie

Absolútna transparentnosť a kontrola nad činnosťou tímu

Meranie na základe KPI a analýza rizík a prínosov

Lab Maturity Model výpočty

Spoznajte našich odborníkov