EU FUNDS

Implementation of B2B system automating business processes between the company REC Sp. z o.o. and its partners

Research & Engineering Center Sp. z o.o. (now GlobalLogic Sp. z o.o.)

The company REC Sp. z o.o. has signed a co-financing agreement under the activity 8.2. supporting the implementation of electronic business type B2B priority axis 8, Information society – increasing innovation of the economy under Operational Programme Innovative Economy 2007-2013. As part of this activity REC Sp. z o.o. will receive co-financing in the amount of PLN 251 550,00 for the implementation of B2B system. The total value of the project is PLN 503 100,00.

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą REC Sp. z o.o. a jej partnerami
Research & Engineering Center Sp. z o.o. (teraz GlobalLogic Sp. z o.o.)

Firma REC Sp. z o.o. podpisała umowę na dofinansowanie w ramach działania 8.2. wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
W ramach tego działania REC Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie projektu w wysokości 251 550,00 PLN na realizację wdrożenia systemu B2B. Całkowita wartość projektu to 503 100,00 PLN.