Indoor Navigation – Živé IT projekty

Martin Medvec je náš kolega, ktorý študuje informatiku na Technickej univerzite v Košiciach a aktuálne je študentom štvrtého ročníka. Prezradil nám, ako sa zrodil víťazný projekt v súťaži Živé IT projekty a čo všetko čakalo jeho tím počas cesty k úspechu. Celý tím úspešne zvládol zadanie a vytvoril aplikáciu Indoor Navigation, ktorá pomáha ľuďom pri orientácii vo vnútri veľkých budov.

 

Čo sú to “Živé IT projekty?”

Verejnosť pozná tento projekt ako unikátnu spoluprácu medzi TUKE a IT spoločnosťami, ktorá je vo svojom rozsahu a forme jedinečná na Slovensku. V rámci Živých IT projektov študenti spolupracujú v 4-5 členných tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október-január) pod vedením expertov z praxe a univerzity. Martin vníma Živé IT projekty ako “skvelý nápad, ktorý poskytuje študentom príležitosť vyskúšať si prácu pre zákazníka na reálnom projekte a spoznať ľudí aj mimo školskej pôdy. Pre firmy je to zase príležitosť nájsť nové talenty pre možnú budúcu spoluprácu.”

 

Ako sa zrodil víťazný tím?

Ako nám Martin prezradil, víťazný tím už mal odskúšané, ako spolu fungujú a nebola to ich prvá spolupráca. “Tím sme zložili z kamarátov spolužiakov, s ktorými sme v minulosti už spolupracovali na iných predmetoch a projektoch ako napríklad na Hackathone. Tím sa okrem mňa skladal z Lexi Šebestovej, Roba Baraníka, Katky Šipošovej a Martina Cinkaniča.”

 

Aký projekt zvíťazil v kategórii Najlepší projekt?

“Zvíťazili sme s projektom s názvom Indoor Navigation. Projekt mal za cieľ vytvoriť aplikáciu, ktorá pomôže ľuďom pri navigácii v rámci rozsiahlejších budov, ako sú napr. letiská, obchodné centrá, väčšie firmy, nemocnice a pod. Na navigáciu aplikácia využíva komunikáciu s Bluetooth beaconmi, vďaka ktorým získa aktuálnu polohu používateľa vo vnútri budovy. 

Problém a aplikáciu sme rozdelili na dve časti – lokalizačnú a navigačnú. Lokalizačná časť mala na starosti získavanie údajov z Bluetooth beaconov a ich následné spracovanie, ktorej výstupom bola konečná poloha používateľa vypočítaná pomocou trilaterácie. Na tejto časti sme sa podieľali ja a Lexi. V navigačnej časti bolo potrebné vyriešiť vykreslenie mapy, vyhľadávanie cieľa používateľom a výber najvýhodnejšej trasy pomocou Dijkstrovho algoritmu. Túto časť mali na starosti Robo, Katka a Martin.”

Zaujímalo nás, ako je aplikácia využiteľná v praxi. Martin nám to upresnil: “Aplikáciu sme vyvíjali a testovali pre priestory Globallogic Slovakia v novej budove, ako formu Proof of concept (POC). Ak by sa ukázalo, že je aplikácia použiteľná pre takéto účely, dala by sa využiť aj v iných priestoroch, za predpokladu, že budú splnené určité podmienky, ako je pokrytie beaconmi a vytvorenie vhodnej mapy.”

 

Ako prebiehali konzultácie?

Konzultácie a intenzívna spolupráca s celým tímom a mentormi sú neoddeliteľnou súčasťou projektu. Študentov to pripravuje na reálnu prax a učí ich to efektívnej komunikácii v tíme, ktorá nemusí byť vždy jednoduchá. “Najviac nám s projektom pomáhali konzultanti z firmy, menovite Martin Wolf a Lukáš Mikloško. Pomáhali nám svojimi znalosťami a odbornosťou v problematike. Pracovali sme formou týždenných šprintov a každú stredu sme mali online meetingy, kde sme prezentovali, čo sa nám za uplynulý týždeň podarilo,” popísal Martin. Okrem toho ak potrebovali poradiť, konzultovali aj pomimo dohodnutých stretnutí. V neskorších fázach projektu chodili s tímom do novej budovy v Košiciach za účelom testovania aplikácie.

 

Aká bola konkurencia v súťaži?

V konkurencii 200 študentov z TUKE a UPJŠ sa Martinovmu tímu podarilo dostať do finále, ktoré tvorilo 10 najlepších projektov. Spoločne pracovali na 45 témach. Za výhru boli odmenení darčekovou poukážkou do Mall.sk v hodnote 100€, takže každý si mohol zadovážiť to, čo naozaj chcel.

Celému tímu gratulujeme a prajeme im, aby všetko, čo sa naučili počas mesiacov práce na projekte, zužitkovali v reálnom živote. 

  • URL copied!