Nová aplikácia od The Economist

Kristína Kertészová – July 17, 2018

Ako nová aplikácia od The Economist, ovplyvňuje každodenný život svojich čitateľov

 

Interview s Richard Holden, Deputy Head of Product v The Economist

Richard Holden je v súčasnosti zodpovedný za vytváranie aplikácií v spoločnosti The Economist a vo svojej novej úlohe prispieva k implementácii novej digitálnej stratégie. Podporuje úspešné aplikácie a produkty, ktoré sú súčasťou úspešného portfólia týždenníka The Economist. Richard navštívil Košice v júni a povedal nám niečo o spolupráci s GlobalLogic a The Economist. Načrtol ako spoločne stanovujú trendy a menia spôsob, akým dnes fungujú médiá.

 

Aká bola spolupráca so spoločnosťou GlobalLogic?

Bola to a stále to je intenzívna spolupráca prostredníctvom pravidelnej komunikácie cez Slack a Hangout na dennej báze.  Veľmi sa snažíme, aby naša spolupráca bola partnerstvom a nie čisto klientskym vzťahom, pretože všetci sme súčasťou agilného tímu. Novú aplikáciu The Economist sme spustili v máji 2018.  The Economist urobil už niekoľko významných zmien vo svojich aplikáciách počas posledných 8 rokoch. Hlavnou myšlienkou všetkých zmien je prispôsobiť obsah svojim zákazníkom a zásadne odstrániť problémy, o ktorých sme vedeli a pravdepodobne viedli k odchodu našich odberateľov. S novou appkou pomáhame čitateľom nájsť relevantný obsah v podobe, ktorá im vyhovuje. Jednoducho povedané, snažíme sa dostať The Economist do každodenného života odberateľa. Projekt začal v apríli 2017 a samotná aplikácia bola vydaná v máji 2018.

 

 

Ako sa spolupŕaca líšila od štandardného nastavenia?

Jednou z najväčších výziev v technickej časti bolo, že aplikácia bola písaná v React Native. Táto technológia bola pre mnohých členov tímu nová a museli sa v nej naučiť kódovať od úplného základu.  Išli sme od nulových znalostí až konečný produkt, ktorý je zárukou kvality a je plne schválený zainteresovanými stranami v The Economist. Všetko sa to odohralo v krátkom čase, čo je považujeme za veľký úspech.

Ale to, čo je najdôležitejšia vec pri vytváraní aplikácie je to, že je potrebné si vždy spomenúť PREČO aplikáciu vytvárate. Bolo veľmi dôležité mať na pamäti cieľ novej aplikácie – a to pomôcť vyriešiť niekoľko konkrétnych problémov našich užívateľov – a zamerať svoju pozornosť na tieto problémy. V priebehu riešenia úloh sme zavádzali nové idey, aby sme prekonali výzvy, ktoré nám aplikácia prinášala. Stále sme však mali na pamäti náš cieľ. Som hrdý na to, že zvládli túto výzvu. Keď sme vyhodnotili výsledky, bolo to blízko k tomu, čo sme nastavili na začiatku.

 

Prebiehal proces vývoja aplikácie štandardným spôsobom?

Bolo to pre nás iné. Veľkú časť projektu tvoril užívateľský prieskum – zamestnali sme výskumného pracovníka, ktorý s nami pracoval v Londýne. V porovnaní s minulosťou, kedy sme stavali veci zhora nadol a po spustení sme urobili úpravy, teraz sme sa najprv rozprávali s účastníkmi prieskumu a začali sme práve od nich. Na základe výskumov a spätnej väzby účastníkov prieskumu sme vyvinuli aplikáciu. Testovali sme prototypy, aby sme zistili, či sú použiteľné a poskytli našim odberateľom pridanú hodnotu ešte pred tým, ako sme to vyvíjali v kóde a hlavne pred tým ako sme spustili appku do obchodu s aplikáciami. Takže áno, tento prístup bol pre The Economist nový.

Spustenie appky je pomerne čerstvé a marketing priebeh iba niekoľko týždňov, takže sa už nevieme dočkať prvých výsledkov. Klasická aplikácia (pôvodná) je však stále dostupná v obchode s aplikáciami,  pretože niektorí z nás preferujú klasické funkcie, ako sme zistili v rámci výskumu. Od nových používateľov sme dostali spätnú väzbu a je dobrá.

 

Vychádzajúc z používateľského výskumu, ale aj zo skúseností v The Economist, čo si myslíte, že aké budú trendy v distribúcii obsahu v blízkej budúcnosti?

V posledných rokoch sa stáva, že sme sa spoliehame na príjmy z digitálnej reklamy a je čoraz ťažšie, ak to  nie je cez Google alebo Facebook. Spoločnosť, ako sme my, potrebuje, aby sme prešli od digitálnej reklamy k predplatiteľom. Takže osobne očakávam, že táto zmena bude pre väčšinu mediálnych spoločností v budúcnosti. Taktiež si myslím, že v dôsledku toho uvidíte, že viaceré mediálne spoločnosti robia to, čo robíme my – sústredíme sa na vlastné digitálne produkty, zaujímame sa menej o FB, LN atď. Rozširujeme obsah prostredníctvom vlastných platforiem – aplikácií, webov , informačných bulletinov atď.

V súčasnosti budujeme v našej aplikácii ďalšie funkcionality a pokračujeme s rovnakým cieľom a to zamerať sa veci, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre užívateľa ale aj pre náš business. Budeme pokračovať v našom užívateľskom prieskume, s pozornosťou na dôležité veci a ciele, kde mojou hlavnou úlohou bude zabezpečiť aby sme nestratili

Vďaka našej aplikácii budeme v súčasnosti budovať ďalšie funkcie a budeme sa naďalej zameriavať na veci, ktoré prinášajú pridanú hodnotu našim odberateľom a našej činnosti. Budeme pokračovať v užívateľskom prieskume, naďalej sa zameriavame na dôležité veci a stanovené ciele a mojou hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sme nestratili to, čo sme doteraz získali.

 

GlobalLogic – tímová spolupráca

V súčasnosti pre Economist pracuje 10 ľudí v tíme mobilistov – 6 vývojárov, 3 testeri a 1 dizajnér.

Spolupráca je jedinečná, hlavne vo vývojárskej časti. Vývoj je rýchly – prinášame nové funkcie takmer každé dva týždne. Všetky nové funkcie prechádzajú testovaním, kde skutoční užívatelia testujú a vyhodnocujú prototypy. Na základe ich spätnej väzby vylepšujeme finálnu verziu novej funkcionality a neustále vylepšujeme produkt.

Celková spolupráca a komunikácia medzi GlobalLogic a The Economist je veľmi otvorená a to odráža celú kooperáciu. Úlohy a problémy sa snažíme vyriešiť hneď a spolupráca je založená na partnerstve.

Ak máte záujem vytvoriť svet distribúcie médií a obsahu, pripojte sa k nášmu tímu.

 

English version of the interview available here:  An interview with Richard Holden, Deputy Head of Product at The Economist

Ako nová aplikácia od The Economist, ovplyvňuje každodenný život svojich čitateľov

 

Interview s Richard Holden, Deputy Head of Product v The Economist

Richard Holden je v súčasnosti zodpovedný za vytváranie aplikácií v spoločnosti The Economist a vo svojej novej úlohe prispieva k implementácii novej digitálnej stratégie. Podporuje úspešné aplikácie a produkty, ktoré sú súčasťou úspešného portfólia týždenníka The Economist. Richard navštívil Košice v júni a povedal nám niečo o spolupráci s GlobalLogic a The Economist. Načrtol ako spoločne stanovujú trendy a menia spôsob, akým dnes fungujú médiá.

 

Aká bola spolupráca so spoločnosťou GlobalLogic?

Bola to a stále to je intenzívna spolupráca prostredníctvom pravidelnej komunikácie cez Slack a Hangout na dennej báze. Veľmi sa snažíme, aby naša spolupráca bola partnerstvom a nie čisto klientskym vzťahom, pretože všetci sme súčasťou agilného tímu. Novú aplikáciu The Economist sme spustili v máji 2018. The Economist urobil už niekoľko významných zmien vo svojich aplikáciách počas posledných 8 rokoch. Hlavnou myšlienkou všetkých zmien je prispôsobiť obsah svojim zákazníkom a zásadne odstrániť problémy, o ktorých sme vedeli a pravdepodobne viedli k odchodu našich odberateľov. S novou appkou pomáhame čitateľom nájsť relevantný obsah v podobe, ktorá im vyhovuje. Jednoducho povedané, snažíme sa dostať The Economist do každodenného života odberateľa. Projekt začal v apríli 2017 a samotná aplikácia bola vydaná v máji 2018.

 

Ako sa spolupŕaca líšila od štandardného nastavenia?

Jednou z najväčších výziev v technickej časti bolo, že aplikácia bola písaná v React Native. Táto technológia bola pre mnohých členov tímu nová a museli sa v nej naučiť kódovať od úplného základu. Išli sme od nulových znalostí až konečný produkt, ktorý je zárukou kvality a je plne schválený zainteresovanými stranami v The Economist. Všetko sa to odohralo v krátkom čase, čo je považujeme za veľký úspech.

Ale to, čo je najdôležitejšia vec pri vytváraní aplikácie je to, že je potrebné si vždy spomenúť PREČO aplikáciu vytvárate. Bolo veľmi dôležité mať na pamäti cieľ novej aplikácie – a to pomôcť vyriešiť niekoľko konkrétnych problémov našich užívateľov – a zamerať svoju pozornosť na tieto problémy. V priebehu riešenia úloh sme zavádzali nové idey, aby sme prekonali výzvy, ktoré nám aplikácia prinášala. Stále sme však mali na pamäti náš cieľ. Som hrdý na to, že zvládli túto výzvu. Keď sme vyhodnotili výsledky, bolo to blízko k tomu, čo sme nastavili na začiatku.

 

Prebiehal proces vývoja aplikácie štandardným spôsobom?

Bolo to pre nás iné. Veľkú časť projektu tvoril užívateľský prieskum – zamestnali sme výskumného pracovníka, ktorý s nami pracoval v Londýne. V porovnaní s minulosťou, kedy sme stavali veci zhora nadol a po spustení sme urobili úpravy, teraz sme sa najprv rozprávali s účastníkmi prieskumu a začali sme práve od nich. Na základe výskumov a spätnej väzby účastníkov prieskumu sme vyvinuli aplikáciu. Testovali sme prototypy, aby sme zistili, či sú použiteľné a poskytli našim odberateľom pridanú hodnotu ešte pred tým, ako sme to vyvíjali v kóde a hlavne pred tým ako sme spustili appku do obchodu s aplikáciami. Takže áno, tento prístup bol pre The Economist nový.

Spustenie appky je pomerne čerstvé a marketing priebeh iba niekoľko týždňov, takže sa už nevieme dočkať prvých výsledkov. Klasická aplikácia (pôvodná) je však stále dostupná v obchode s aplikáciami, pretože niektorí z nás preferujú klasické funkcie, ako sme zistili v rámci výskumu. Od nových používateľov sme dostali spätnú väzbu a je dobrá.

 

Vychádzajúc z používateľského výskumu, ale aj zo skúseností v The Economist, čo si myslíte, že aké budú trendy v distribúcii obsahu v blízkej budúcnosti?

V posledných rokoch sa stáva, že sme sa spoliehame na príjmy z digitálnej reklamy a je čoraz ťažšie, ak to nie je cez Google alebo Facebook. Spoločnosť, ako sme my, potrebuje, aby sme prešli od digitálnej reklamy k predplatiteľom. Takže osobne očakávam, že táto zmena bude pre väčšinu mediálnych spoločností v budúcnosti. Taktiež si myslím, že v dôsledku toho uvidíte, že viaceré mediálne spoločnosti robia to, čo robíme my – sústredíme sa na vlastné digitálne produkty, zaujímame sa menej o FB, LN atď. Rozširujeme obsah prostredníctvom vlastných platforiem – aplikácií, webov , informačných bulletinov atď.

V súčasnosti budujeme v našej aplikácii ďalšie funkcionality a pokračujeme s rovnakým cieľom a to zamerať sa veci, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre užívateľa ale aj pre náš business. Budeme pokračovať v našom užívateľskom prieskume, s pozornosťou na dôležité veci a ciele, kde mojou hlavnou úlohou bude zabezpečiť aby sme nestratili

Vďaka našej aplikácii budeme v súčasnosti budovať ďalšie funkcie a budeme sa naďalej zameriavať na veci, ktoré prinášajú pridanú hodnotu našim odberateľom a našej činnosti. Budeme pokračovať v užívateľskom prieskume, naďalej sa zameriavame na dôležité veci a stanovené ciele a mojou hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sme nestratili to, čo sme doteraz získali.

 

GlobalLogic – tímová spolupráca

V súčasnosti pre Economist pracuje 10 ľudí v tíme mobilistov – 6 vývojárov, 3 testeri a 1 dizajnér.

Spolupráca je jedinečná, hlavne vo vývojárskej časti. Vývoj je rýchly – prinášame nové funkcie takmer každé dva týždne. Všetky nové funkcie prechádzajú testovaním, kde skutoční užívatelia testujú a vyhodnocujú prototypy. Na základe ich spätnej väzby vylepšujeme finálnu verziu novej funkcionality a neustále vylepšujeme produkt.

Celková spolupráca a komunikácia medzi GlobalLogic a The Economist je veľmi otvorená a to odráža celú kooperáciu. Úlohy a problémy sa snažíme vyriešiť hneď a spolupráca je založená na partnerstve.

Ak máte záujem vytvoriť svet distribúcie médií a obsahu, pripojte sa k nášmu tímu.

 

English version of the interview available here: An interview with Richard Holden, Deputy Head of Product at The Economist

  • URL copied!