Scrum Game – workshop pre študentov

V spolupráci s IT Akadémiou – vzdelávanie pre 21. storočie sme zorganizovali workshop pod názvom “Čo sa skrýva za vývojom produktu?”. Tento workshop bol určený študentom 2. a 3. ročníka stredných škôl. Bol vedený skupinou zanietencov metodológie Scrum z firmy GlobalLogic Slovakia.

Workshop bol rozdelený do troch základných častí. V úvode sme si povedali, čo je to Scrum. Vysvetlili sme si základné ceremónie, ktoré sa v Scrume odporúčajú. Objasnili sme si roly, ktoré sa vývoja produktu zúčastňujú. Oboznámili sme sa s náplňou práce Scrum Mastera. Metóda Scrum bola vysvetlená všeobecne, nielen cez IT projekty. Nakoľko túto metódu je možné aplikovať na všetky aspekty života, bola študentom vysvetlená cez príklady z bežného života (škola, hokej, atď.).

Ďalšou časťou bol samotný workshop, kde boli študenti rozdelení do skupín a mali možnosť vyskúšať si prioritizáciu úloh a ako postupovať v rámci tímovej spolupráce. Táto časť dala študentom pohľad na to, že aj napriek tomu, že sa veci menia, je dôležité vedieť určiť si priority, čo môžu pretaviť aj do iných oblasti života.

V závere sme si dali krátku retrospektívu a zhodnotili sme workshop. Teší nás, že sa workshopu zúčastnili študenti, ktorí majú záujem vybrať sa cestou IT, či už v oblasti developmentu alebo testingu. Rovnako vítame aj otvorenú spätnú väzbu, ktorú sme od študentov dostali. Tešíme sa z každej spolupráce, najmä, keď vidíme, že to študentov baví. Ich nápady a spôsob rozmýšľania boli veľmi inšpiratívne a posunulo to aj nás. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  • URL copied!