GlobalLogic Intelligent Spaces

Riešenie umožňujúce bezproblémové a efektívne využívanie digitálnych technológií na poskytovanie inteligentných zážitkov uľahčujúcich interakciu a komunikáciu s okolím.

O riešení

Tento akcelerátor ťaží z nášho výskumu inteligentných budov a dáva ľuďom v premyslených, inteligentne navrhnutých priestoroch pocit bezpečia a pohodlia.

Podporované platformy

Icon azure

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

maloobchod, výroba, zdravotníctvo

Odporúčané technológie/Funguje s

C#, JavaScript, Azure IoT Central, Power Automate, Power BI, Dynamics 365 Retail, Manufacturing, Healthcare

Rieši potrebu

Tvorby bezpečnejšieho a pohodlnejšieho prostredia.

Dizajnu priestorov schopných rýchlo sa prispôsobiť a reagovať.

Inteligentného využívania technológií na zabezpečenie vstupov pre rýchlejšie rozhodovanie.

Využívania nenápadného mechanizmu zameraného na zvládnutie pravidiel a obmedzení

Ponúkaná hodnota:

Úspora až 20 % nákladov na energie.

Schopnosť vyhodnotiť projektový zámer na základe reálnych situácií.

Schopnosť kontinuálnej adaptácie pomocou inteligentných technológií.

Dobre využiteľné informácie týkajúce sa dodržiavania karanténnych obmedzení a ďalších relevantných informácií.

Zníženie stresu a obáv vďaka transparentným a predvídateľným interakciám.

Zlepšenie prevádzky a kontrola energií.

Základné prvky

  • URL copied!