CX Value Chain Assessment

Rámec umožňujúci hodnotenie omnikanálovej zákazníckej skúsenosti s cieľom identifikovať problémy a ponúknuť klientom prediktívnejší, proaktívnejší, osobnejší a ziskovejší zážitok

Hodnotiaci rámec hodnotového reťazca CX

Rámec CX Value Chain Assessment spoločnosti GlobalLogic je navrhnutý tak, aby klientom pomohol osvojiť si zákaznícky orientovaný a zároveň pragmatický prístup k vnímaniu schopnosti organizácie efektívne vnímať (predvídať) a (proaktívne, personalizovane) reagovať na svojich zákazníkov s ponukou značkových tovarov, služieb a skúseností na rôznych kanáloch. Toto riešenie môže klientom zároveň pomôcť zvládnuť tri nižšie uvedené kľúčové kompetencie Omni-CX, ktoré sú podľa našich skúseností rozhodujúce pre odlíšenie sa firmy od konkurencie.

Zákazníci

Účel a stratégia značky

Trh a zákazníci

Obchodné ciele a kľúčové programy

Orientácia na zákazníka a segmentácia

Požadované zážitkové a obchodné výsledky

Omnikanálový zážitok

Prístup a registrácia

Kanály a kontaktné miesta

Smerovanie kontaktov

Skúsenosti z prvej línie (agent a supervízor)

Optimalizujte a iterujte

Celkové funkcie v oblasti údajov, analytiky, agilného prístupu, inovácií a iteratívnych služieb

Prevádzkový model a prevádzkové postupy využívané na nepretržitú optimalizáciu, vytváranie nápadov a spoluvytváranie užívateľskej skúsenosti so zákazníkmi

Ako to funguje?

Skvelá zákaznícka skúsenosť sa začína v hodnotovom reťazci CX vašej spoločnosti. Odhaľte, čo vás brzdí, a začnite spolupracovať so zákazníkmi tak, ako chcú oni.

1. týždeň: Preskúmajte aktuálny stav

  • Zadefinujte si želanú stratégiu a víziu CX
  • Posúďte výkonnosť prevádzkového modelu v oblastiach ľudských zdrojov, procesov a technológií

2. týždeň: Spolupracujte na načrtnutí želaného stavu

  • Definujte a validujte ideálny konečný stav
  • na základe obchodných stratégií a cieľov, osvedčených postupov CX, digitálnych odborných znalostí a relevantných prelomových inovácií

3. týždeň: Analyzujte GPA a syntetizujte získané poznatky

  • Identifikujte súčasné nedostatky a validujte ich základné príčiny
  • Pripravte odporúčania a plány 3 najlepších zákazníckych ciest, ktorými je potrebné sa zaoberať

Prečo GlobalLogic?

Spoločnosť GlobalLogic využíva svoje interdisciplinárne odborné poznatky na to, aby zistila, aká je vaša súčasná situácia z obchodného a z technického hľadiska, ako aj z pohľadu CX. Následne vypracuje podrobný pragmatický plán digitálnej transformácie, postupy agilného prevádzkového modelu a taktické a strategické odporúčania, vďaka ktorým dokážete efektívne poskytovať omnikanálové služby svojim zákazníkom.

Naše konzultácie a hodnotenia prispôsobujeme každému klientovi na mieru. Do tímu konzultantov GlobalLogic zvyčajne patria ostrieľaný biznis konzultant s viac než dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti zákazníckych služieb, kontaktných centier a CX; skúsený projektový manažér a uznávaný certifikovaný expert na AWS Connect. GlobalLogic vám vďaka týmto odborníkom pripraví nielen žiadúce, ale aj reálne uskutočniteľné a životaschopné odporúčania.

Často kladené otázky

CX value (customer experience value – hodnota zákazníckeho zážitku) pomáha podnikom spoznať hodnotu zákazníka v mieste kontaktu s ním. Ukazuje tiež, ako môže podnik prostredníctvom personalizovaných zákazníckych zážitkov maximalizovať hodnotu zákazníckeho zážitku a zlepšiť tak vnímanie firmy zo strany zákazníkov.

Zákaznícky zážitok (Customer Experience, CX) je výsledkom interakcie zákazníka s produktmi a službami danej značky. Firmy potrebujú dobrý zákaznícky zážitok, aby prilákali zákazníkov a dlhodobo si udržali ich lojalitu.

CX produkty sú produkty, ktorých úlohou je na zákazníka zapôsobiť. Príkladom sú maloobchodné tovary alebo odevné výrobky.

CX je základným spôsobom zvyšovania príjmov pomocou budovania pozitívnej zákazníckej skúsenosti a lojality zákazníkov voči značke a produktom danej značky.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!