GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 03. Medicínske technológie

    Vnímanie i poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa neustále mení a napreduje a každý deň sa na trhu objavujú noví aktéri i inovácie. Či už ide o softvér pre fakturáciu liečebných nákladov alebo inovatívne zdravotné pomôcky, vďaka citlivému používaniu najnovších technológií v kombinácii s dodržiavaním prísnych podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pomáha spoločnosť GlobalLogic uvádzať do života inovatívne riešenia aj v tejto oblasti. V jednotlivých zastúpeniach firmy navyše prevádzkujeme virtuálny „Innovation Lab“, vďaka čomu naši partneri môžu jednoducho vytvárať softvérové riešenia pre zdravotnícke pomôcky v Indii či na opačnej strane sveta. Môžu ale robiť oveľa viac: vytvárať pôsobivé a relevantné príklady využitia týchto pomôcok, navrhovať zmysluplné prototypy prístrojov, či podieľať sa na aktivitách priamo ovplyvňujúcich tzv. product roadmaps.

TECHNOLÓGIE PODPORUJÚCE ZDRAVIE

Biotechnológie a biologické vedy

Biotechnologickým firmám ponúkame svoje vedomosti a bohaté skúsenosti v oblasti dodržiavania prísnych medicínskych noriem, pracovných postupov a klinických výskumov, aby sme im pomohli realizovať život zachraňujúce a zlepšujúce terapie. Podieľame sa na vývoji nástrojov a aplikácií, ktoré zefektívňujú postupy uplatňované pri vývoji produktov a klinických skúškach, vďaka čomu sa naši zákazníci môžu zapájať do výskumných aktivít a ponúkať tak svojim sponzorom v klinickom skúšaní skutočnú hodnotu.

Zdravotnícky softvér

Spoločnosť GlobalLogic vyvíja softvérové riešenia, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomáhajú realizovať ich poslanie, zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a umožňujú pacientom starať sa o svoje zdravie. Naše skúsenosti s Internetom vecí (IoT) a SOA technológiami v kombinácii s našou expertízou v oblasti UX dizajnu a schopnosťou dodržiavať legislatívu upravujúcu zdravotnícke štandardy nám umožňujú prinášať stabilné, bezpečné a užívateľsky prístupné riešenia celému spektru oblastí, od softvérových aplikácií pre medicínsky informačný systém, cez administratívny softvér až po integrované wellness systémy.

Zdravotnícke pomôcky

Vďaka našim skúsenostiam s vývojom embedded softvéru, integráciou zariadení a s integrovanými zdravotníckymi aplikáciami (tzv. connected care apps) dokážeme ponúkať softvérové riešenia a technológie pre zdravotnícke pomôcky, ktoré prinášajú inovatívne terapie, zlepšujú diagnostiku a zapájajú pacientov do starostlivosti o vlastné zdravie. Či ide o inzulínové pumpy novej generácie alebo systémy monitorovania pacientov na diaľku, sme zanietenými fanúšikmi vývoja zdravotníckych technológií. Sme tiež držiteľmi certifikátu ISO, ktorý nás oprávňuje vyvíjať softvér pre zdravotnícke pomôcky kategórie I, II a III.

Späť
Komunikačné siete a médiá
Ďalej
Automobilový priemysel